Siedziba Spółki

Oddziały

Sprzęt podstawowy

Sprzęt specjalny

Surowce gotowe

Odpady

Paliwa alternatywne

Produkcja kompostu

Produkcja trawników rolowanych
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19