Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Bełchatów

Data:09.03.2017 10:27


Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełchatów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 15-22.03.2017r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Kleszczów

Data:28.02.2017 13:55


Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 23-24.03.2017r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kleszczów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Zmiany organizacyjne

Data:20.02.2017 08:55


Szanowni Mieszkańcy "EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od dnia 20.02 2017 r. obowiązujący numer telefonu do Biura Obsługi Klienta w Bełchatowie to: 44/ 632 39 00.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Pabianice

Data:07.02.2017 10:49


Szanowni Mieszkańcy Miasta Pabianice

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 01-10.03.2017r. od godziny 7.00 na terenie Miasta Pabianice odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Projekt realizowany przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi

Data:06.02.2017 08:32
”EKO-REGION” spółka z o.o. informuje, iż przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i IIb wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno o ogólnej wartości 6653108,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 4980000,00 zł.

Czytaj więcej
Więcej wiadomości: 163 Strony ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 )
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19