Wzór tabliczki

Data:16.11.2010 10:39

Wzór tabliczki informacyjnej propaguj±cej zgniatanie butelek typu PET wrzucanych do pojemników ogólnodostêpnych

Format jpgtabliczka_pet (16.11.2010 10:42)

Wzór naklejki - surowce suche

Data:16.11.2010 10:38

Wzór naklejki o przeznaczeniu pojemników przydomowych na surowce suche

Format jpgnaklejka_surowce (16.11.2010 10:42)

Wzór naklejki - szkło

Data:16.11.2010 10:37

Wzór naklejki o przeznaczeniu pojemników przydomowych na szkło opakowaniowe

Format jpgnaklejka_szklo (16.11.2010 10:40)

Ulotka

Data:16.11.2010 10:37

Ulotka informacyjna o zbiórce zużytych baterii i akumulatorków małogabarytowych

Format jpgulotka_baterie (16.11.2010 10:40)

Wzór logo

Data:16.11.2010 10:37

Wzór logo Spółki EKO-REGION

Format jpglogo (16.11.2010 10:39)

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Ɓodzi-ƚródmieƛcia w Ɓodzi, XX WydziaƂ KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokoƛć kapitaƂu zakƂadowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. BaweƂniana 18, 97-400 BeƂchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19