Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Szczerców

Data:28.03.2014 11:11


Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 12-16.05.2014r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Szczerców odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

12.05.2014r.
Szczerców:
ul. Piotrkowska, ul. Mickiewicza, ul. Północna, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Głowackiego, ul. Pl. Św. Floriana, ul. Kilińskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Zeromskiego, ul. Źródlana, ul. Targowa, ul. Częstochowska, ul. Piaskowa, ul. Kącik, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia, ul. Praga, ul. Mokra, ul. Południowa, ul. Wąska, ul. Cmentarna, ul. 3-go Maja, ul. Rzeczna, ul. Kopernika, ul. Wiśniowa, ul. 11-go Listopada, ul. Polski Sierpień, ul. Łaska, ul. Narutowicza, ul. Tenusa, ul. Klonowa, ul. Strumykowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krótka, ul. Zachodnia, ul. Kochanowskiego, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Skryta, ul. Reymonta, ul. Szkolna, ul. Norwida13.05.2014r.
Brzezie, Kozłówki, Trakt Puszczański, Szubienice, Bednarze, Krzyżówki, Borowa, Polowa, Kościuszki, Dzbanki, Zagadki, Załuże, Podklucze14.05.2014r.
Osiny Kolonia, Osiny, Kieruzele, Janówka, Tatar, Puszcza, Lubośnia, Józefina, Żabczanka, Podżar, Leśniaki, Niwy


15.05.2014r.
Grudna, Kolonia Szczercowska, Wieś Szczercowska, Zbyszek, Firlej, Kuźnica Lubiecka, Magdalenów


16.05.2014r.
Dubie, Rudzisko, Marcelów, Lubiec, Chabielice, Chabielice Kolonia, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy


MIEJSCOWOŚCI I ULICE ZOSTAŁY UŁOŻONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZEJAZDU.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony do rozmiaru 1250x400,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece, itp.
• dywany, wykładziny, meble
• duże opakowania – beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, szkło okienne i drzwiowe,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
• baterie, akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami i ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 631 80 59 wew. 25.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19