Budowa Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Julków gm. Skierniewice

Data:12.03.2015 11:40
„EKO-REGION” spółka z o.o. informuje, iż przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów

w miejscowości Julków gm. Skierniewice” o ogólnej wartości 25 000 000,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 18 750 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowany Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Julków, gmina Skierniewice. Realizacja zadania pozwoli na prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami.

Projekt realizowany przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19