Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Zelów

Data:28.04.2015 08:21


Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 07-08.05.2015r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Zelów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

07.05.2015r.
Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Bominy, Grabostów, Kol. Grabostów, Ostoja, Kol. Ostoja, Łobudzice, Kol. Łobudzice, Marszywiec, Zelówek, Bocianicha, Zabłoty, Jamborek, Karczmy, Kolonia Karczmy, Kuźnica, Kociszew, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Dąbrowa, Zagłówki, Mauryców.08.05.2015.
Grębociny, Sromutka, Janów, Tosin, Sobki, Pukawica, Pożdżenice, Podlesie, Zalesie, Jawor, Wypychów, Krześlów, Walewice, Faustynów, Wola Pszczółecka, Pszczółki, Przecznia, Łęki, Chajczyny, Kurów, Kurówek, Wygiełzów, Nowa Wola, Ignaców, Kolonia Pożdżewice.
Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony z samochodów osobowych,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 633 08 15 wew. 221.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19