Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Zelów

Data:28.04.2015 08:21


Szanowni Mieszkańcy Miasta Zelów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 11-12.05.2015r. od godziny 6.00 na terenie Miasta Zelów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

11.05.2015r.
ul. Kilińskiego, ul. Górna, ul. Zofii, ul. Poprzeczna, ul. Podleśna, ul. Północna, ul. Skłodowskiej, ul. Kopernika, ul. Jana Pawła II, ul. Dzielna, ul. Wschodnia, ul. Złota, ul. Kątna, ul. Łąkowa, ul. Lubelska, ul. Leśne Działy, ul. Bujnowska, ul. Pabianicka, ul. Wolności, ul. Ogrodowa, ul. Krótka, ul. Harcerska, ul. Sportowa, ul. Południowa, ul. Komeńskiego, ul. Piortkowska

12.05.2015r.
Pl. Dąbrowskiego, ul. Wąska, ul. K. Wielkiego, ul. B. Chrobrego, ul. W. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Poznańska, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Płocka, ul. Boczna, ul. Zachodnia, ul. Kunickiego, ul. Chrapkiewicza, ul. Sikorskiego, ul. Szkolna, ul. Św. Anny, ul. Polna, ul. Żeromskiego, ul. Wrzosowa, ul. Leśniczówka, ul. Herbertowska, ul. Grzybowa, ul. Sosnowa, ul. Ceramiczna, ul. Wesoła, ul. Cegielniana, ul. Nowy Rynek, ul. Cmentarna, ul. Przejazd, ul. Leśna, ul. Bukowa, ul. Królewska

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
• opony z samochodów osobowych,
• złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
• dywany, wykładziny, meble
• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
• elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
• odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
• szkło w żadnej postaci,
• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 633 08 15 wew. 221.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19