Ogłoszenie o sprzedaży

Data:18.10.2017 13:33


Zarząd Spółki "EKO-REGION" z/s w Bełchatowie ogłasza, iż posiada do sprzedaży dźwig HDS Fassi F65.

Dane urządzenia:
Typ: Fassi F65
Rok budowy: 2009
Masa własna: 850 kg
Maksymalny moment obciążenia: 65,5 kNm
Maksymalny wysięg: 12,15m
Stan techniczny urządzenia: używany - nie sprawne technicznie, wycieki z instalacji hydraulicznej, uszkodzona obrotnica masztu.

Cena wywoławcza 6 200,00 zł netto.

Kryterium wyboru oferty – najwyższa cena.


Miejsce postoju: "EKO-REGION" sp. z o.o. Zakład/Instalacji w Bełchatowie ul. Przemysłowa 14, 97-400 Bełchatów

Odbiór/transport pojazdu - po stronie kupującego

Termin składania ofert – do dnia 03.11.2017r. do godziny 15.00

Oferty kupna prosimy kierować na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres siedziby Spółki:
"EKO-REGION" sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

Osoba do kontaktu:
Karol Ślusarczyk tel. 609-82-82-25,
Roman Chrząszcz tel. 607-08-96-29.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19