Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Rusiec

Data:28.03.2018 22:42


Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusiec

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje,
że w dniach 04-06.04.2018 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Rusiec odbędzie się odbiór odpadów
wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:


04.04.2018 r.

Dąbrowa Rusiecka, Dębina, Kol. Rusiecka

Rusiec:
ul. Dąbrowskiego, ul. Dworcowa,
ul. Koniecpolskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa,
ul. Wieluńska, ul. Żeromskiego

Żary05.04.2018 r.


Andrzejów, Antonina, Błaś, Jastrzębice,
Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł

Rusiec:
ul. Kilińskiego, ul. Krótka, ul. Leśna,
ul. Mickiewicza, ul. Piaskowa, Pl. Jana Pawła II, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Rybna, ul. Świerczewskiego,
ul. Targowa, ul. Zielona

Sówki, Zalasy, Pawłów


06.04.2018r.
Aleksandrów,
Annolesie, Bolesławów, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie, Fajnów, Janów, Kol. Dęby Wolskie, Korablew,
Krasowa, Kurówek Prądzewski, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wincentów, Wola Wiązowa, Zagrodniki,
Zakurowie


Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.W ramach wystawki odbierane będą:
- radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
-
lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
- zużyte opony (do rozmiaru 1250x400),
-
złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece,
- dywany, wykładziny, meble
-
duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości - beczki, skrzynki, wiadra,
-
elementy stolarki - listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
- odpady zielone - powiązane gałęzie z drzew
i krzewów,
- baterie i akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą
odbierane:

- odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
- odpady tekstylne:
odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
- szkło w żadnej postaci,
-
duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
-
odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- odpady zawierające azbest -
eternit.

UWAGA !!!
Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej.
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i
transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie
wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru –
samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami
jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19