Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Szczerców

Data:28.03.2018 22:49


Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 14-18.05.2018 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Szczerców odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

14.05.2018 r.
Dubie, Rudzisko, Marcelów, Lubiec, Chabielice, Chabielice Kolonia, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy15.05.2018 r.
Brzezie, Kozłówki, Trakt Puszczański, Bednarze, Krzyżówki, Borowa, Polowa, Kościuszki, Dzbanki, Zagadki, Załuże, Podklucze16.05.2018 r.
Osiny Kolonia, Osiny, Kieruzele, Janówka, Tatar, Puszcza, Lubośnia, Józefina, Żabczanka, Podżar, Szubienice, Leśniaki, Niwy17.05.2018 r.
Grudna, Kolonia Szczercowska, Wieś Szczercowska, Zbyszek, Firlej, Kuźnica Lubiecka, Magdalenów18.05.2018 r.
Szczerców:
ul. Piotrkowska, ul. Mickiewicza, ul. Północna, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa, ul. Głowackiego, ul. Pl. Św. Floriana, ul. Kilińskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Żeromskiego, ul. Źródlana, ul. Targowa, ul. Częstochowska, ul. Piaskowa, ul. Kącik, ul. Słoneczna, ul. Wschodnia, ul. Praga, ul. Mokra, ul. Południowa, ul. Wąska, ul. Cmentarna, ul. 3-go Maja, ul. Rzeczna, ul. Kopernika, ul. Wiśniowa, ul. 11-go Listopada, ul. Polski Sierpień, ul. Łaska, ul. Narutowicza, ul. Tenusa, ul. Klonowa, ul. Strumykowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krótka, ul. Zachodnia, ul. Kochanowskiego, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Skryta, ul. Reymonta, ul. Szkolna, ul. Norwida, ul. CichaOdpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
- radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
- lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
- opony do rozmiaru 1250x400,
- złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece,
- dywany, wykładziny, meble,
- duże opakowania - beczki, skrzynki, wiadra,
- elementy stolarki - listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, szkło okienne i drzwiowe
- odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
- baterie, akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
- odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
- odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
- odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- odpady zawierające azbest - eternit.

UWAGA !!!
Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic i miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru - samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami i ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19