Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Kluki

Data:28.03.2018 23:00


Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 26-27.04.2018 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

26.04.2018 r.
Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kol. Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, Słupia, Trząs, Zarzecze, Żar, Żelichów27.04.2018 r.
Borowiny, Cisza, Huta Strzyżewska, Imielnia, Laski, Lesisko, Niwisko, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Ścichawa, Teofilów, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie
Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
- radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
- lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
- opony z samochodów osobowych,
- złom metalowy - rynny, rury, blachy, piece,
- dywany, wykładziny, meble
- duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości - beczki, skrzynki, wiadra,
- elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
- odpady zielone - powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
- baterie i akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
- odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
- odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
- szkło w żadnej postaci,
- duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
- odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- odpady zawierające azbest - eternit.

UWAGA !!!
Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19