Udział w konkursach jest doskonałą okazją do sprawdzenia się spółki w konfrontacji z innymi firmami prowadzącymi podobną działalność na terenie Polski.

Zdobywanie w kilku kolejnych latach Pucharu Recyklingu przysparza nam prestiżu i daje ogromną satysfakcję z tego, że nasze działania: promocji, edukacji i selektywnej zbiórki odpadów - co jest zasługą całej załogi - nie pozostają niezauważone.
Splendor podbudowuje wiarygodność i znakomicie promuje naszą spółkę na rynku gospodarki odpadowej. Wśród dotychczasowych naszych partnerów, jak również nowych klientów, podnosi zaufanie i gwarantuje bezpieczeństwo współpracy.

Nagrody spółki EKO-REGION

Rok 2010

Spółka w roku 2010 nie wzięła udziału w kolejnej edycji konkursu “Przedsiębiorstwo Fair Play”. Sześć otrzymanych w latach 2004 – 2009 certyfikatów utwierdziło nas w pozycji solidnego partnera na rynku.
Zrezygnowaliśmy także z udziału w Konkursie o Puchar Recyklingu, w którym braliśmy udział nieprzerwanie od 2002 roku. Zdobyliśmy prestiżowe nagrody we wszystkich zgłaszanych kategoriach i jako pierwsi uzyskaliśmy tytuł „Tygrysa Recyklingu” – najwyższą nagrodę tego konkursu.

Sprawdziliśmy swoje możliwości, nasza pozycja na rynku jest ugruntowana. Przyszedł czas ustąpienia miejsca innym przedsiębiorcom, aby wykazali się swoimi osiągnięciami.


Rok 2009
 • Statuetka i tytuł "Tygrysa Recyklingu"
 • "Szklana statuetka" - w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Statuetka "Zielony kontakt" - w kategorii do 100 tys. mieszkańców
 • Statuetka "Rekordowy karton" - w kategorii do 100 tys. mieszkańców
 • Statuetka "Złota bela makulatury" - w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców
 • "Srebrna puszka" – wyróżnienie
 • "Zielona bateria" – wyróżnienie
 • Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2009"
Rok 2008
 • Nominacja do tytułu "Tygrys Recyklingu"
 • Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich
 • Statuetka w kategorii "Szklana Statuetka"
 • Złota Bela Makulatury
 • Wyróżnienie - "Szabla Recyklingu"
 • Wyróżnienie - "Rekordowy Karton"
 • Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2008"

Rok 2007
 • Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play 2007"
 • Statuetka w kategorii "Złota Bela Makulatury"
 • Statuetka w kategorii "Lider Tworzyw Sztucznych"
 • Statuetka w kategorii "Srebna Puszka"
 • Nominacja do Tytułu Tygrysa Recyklingu

Rok 2006
 • Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"
 • Przynależność do elitarnego Klubu Gazel Biznesu

Rok 2005
 • Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"
 • Puchar Recyklingu ufundowany przez Polską Izbę Ekologii
 • Statuetka w kategorii Szklana Statuetka
 • Statuetka w kategorii Złota Bela Makulatury
 • Wyróżnienie w kategorii Srebrna Puszka
 • nagroda finansowa WFOŚiGW w Łodzi

Rok 2004
 • Laureat Eurokonkursu Społeczno-Gospodarczego "Przyjaciel Europy" w kategorii "Europejskie przedsiębiorstwo ekologiczne""
 • Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"
 • Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich wraz z nagrodą finansową ufunowaną przez NFOŚiGW
 • I miejsce - statuetka Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych
 • I miejsce - statuetka Złota Bela Makulatury
 • II miejsce - kategoria Opakowania Wielomateriałowe wraz z nagrodą finansową
 • III miejsce - kategoria Srebrna Puszka
 • nagroda finansowa WFOŚiGW w Łodzi

Rok 2003
 • Puchar Recyklingu Urzędu Mieszkalnictwa Rozwoju Miast wraz z nagrodą finansową ufundowaną przez NFOŚiGW
 • II miejsce - statuetka Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych
 • III miejsce - statuetka Złota Bela Makulatury
 • wyróżnienie w kategorii Szklana Statuetka
 • nagroda finansowa WFOŚiGW w Łodzi

Rok 2002
 • III miejsce - statuetka Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych oraz nagroda finansowa ufundowana przez WFOŚiGW w Łodzi

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19