Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

- Andrzej Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

- Mariusz Pękala


Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Marek Kwiecień

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Andrzej Maciejewski

Sekretarz Rady Nadzorczej

- Arkadiusz Sopata

Członkowie

- Bożena Szczepanik

- Janina Pierzchała

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19