Paliwa alternatywneRozdrabniacz Mikromat 2200

Załadunek rozdrabniacza

Podawania odpadów do rozdrobnienia

Podawania odpadów do rozdrobnienia 2

Podawania odpadów do rozdrobnienia 3

Ta¶ma z gotowym paliwem

Paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne 2

Hala z paliwem alternatywnym

Przygotowanie transportu paliwa alternatywnego

Załadunek paliwa alternatywnego
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Ɓodzi-ƚródmieƛcia w Ɓodzi, XX WydziaƂ KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokoƛć kapitaƂu zakƂadowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. BaweƂniana 18, 97-400 BeƂchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19