OddziałyBełchatów ul. Przemysłowa 14

Bełchatów ul. Przemysłowa 14 - Biuro

Bełchatów ul. Przemysłowa 14 - Portiernia i waga

Składowisko w Kowalach

Składowisko w Kowalach - budynek gospodarczy

Składowisko Julków - portiernia

Składowisko Ostrzeszów - budynki gospodarcze

Składowisko Ostrzeszów

Skierniewice ul. Czerwona 7

Skierniewice ul. Czerwona 7 - siedziba oddziału

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Gotartów

Zakład/Instalacja Dylów

Zakład/Instalacja Dylów

Zakład/Instalacja Dylów

Zakład/Instalacja Dylów

Zakład/Instalacja Dylów

Zakład/Instalacja Dylów
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Ɓodzi-ƚródmieƛcia w Ɓodzi, XX WydziaƂ KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokoƛć kapitaƂu zakƂadowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. BaweƂniana 18, 97-400 BeƂchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19