OdpadyFiltry olejowe

Opakowania po produktach niebezpiecznych

Zużyte opony

Odpady z polietylenu PELD

Złom metalowy

Odpady z polietylenu PEHD

Zużyte świetlówki

Zużyte palety drewniane

Zużyty sprzęt RTV

Zużyty sprzęt AGD

Drobny złom metalowy

Zmieszane opakowania szklane

Zmieszane opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady - folie wielomateriałowe (PET-PE-PP-PS-AL)

Odpady kaloryczne do produkcji paliwa alternatywnego
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19