Sprzęt specjalnyŁADOWARKA HSW 534E 1

KOMPAKTOR KAELBLE

ŁADOWARKA HSW 534E

ŁADOWARKA VOLVO L150F

PRZERZUCARKA DO KOMPOSTU BACKHUS

PRZERZUCARKA DO KOMPOSTU BACKHUS 2

SITO OBROTOWE DOPPSTADT

SITO OBROTOWE DOPPSTADT 1

Kompaktor Tana

Przerzucarka kompostu

Mikser do osadów Doppstadt

Sito obrotowe Doppstadt

Sito obrotowe Doppstadt

Ładowarka teleskopowa Manitou

ŁADOWARKA HSW 534E nr 2
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19