"EKO-REGION" Sp. z o.o.


Oddział Pabianice - dział obsługi klienta

Przynależno¶æ: powiat pabianicki, miasto ŁódŒ.

95-200 Pabianice
ul. Traugutta 6a
tel. (42) 215 51 41
      609 82 82 32


Mapa dojazdu

Pozostałe informacje o oddziałach Spółki

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Ɓodzi-ƚródmieƛcia w Ɓodzi, XX WydziaƂ KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokoƛć kapitaƂu zakƂadowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. BaweƂniana 18, 97-400 BeƂchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19