"EKO-REGION" Sp. z o.o.


Oddział Skierniewice - dział obsługi klienta

Przynależno¶æ: powiat skierniewicki, łowicki, żyrardowski.

96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel. (46) 833 33 34
      (46) 833 22 45
      695 06 15 00


Mapa dojazdu

Pozostałe informacje o oddziałach Spółki

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Ɓodzi-ƚródmieƛcia w Ɓodzi, XX WydziaƂ KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokoƛć kapitaƂu zakƂadowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. BaweƂniana 18, 97-400 BeƂchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19