Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Pabianice

Data:17.08.2016 07:50


Szanowni Mieszkańcy Miasta Pabianice

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 05-14.09.2016r. od godziny 7.00 na terenie Miasta Pabianice odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Projekt realizowany przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi

Data:19.07.2016 08:54
”EKO-REGION” spółka z o.o. informuje, iż realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompostowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie planowanej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dylowie "A" gm. Pajęczno” o ogólnej wartości 15 000 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 11 000 000,00 zł. w tym:
- pożyczka 6 000 000,00 zł
- dotacja 5 000 000,00 zł

Czytaj więcej
Zakończenie prac komisji dialogu technicznego

Data:19.07.2016 08:33


Czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Miasto Zelów

Data:22.06.2016 11:05


Szanowni Mieszkańcy Miasta Zelów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 23-24.06.2016r. od godziny 6.00 na terenie Miasta Zelów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Gmina Zelów

Data:22.06.2016 11:04


Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów

"EKO-REGION" sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 21-22.06.2016r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Zelów odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Czytaj więcej
Więcej wiadomości: 163 Strony ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 )
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19