EKO-REGION APELUJE O WŁAŚCIWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW

Data: 07.09.2012 08:46

Oddział: Ostrzeszów


Od 2012 roku Spółka EKO-REGION rozszerzyła ofertę o przydomową zbiórkę opakowań z papieru, tworzyw sztucznych i metalu – jest to tzw. zbiórka „surowców suchych”. Do dyspozycji klientów przekazano nowe pojemniki o pojemności 240 L z żółtą klapą, pod którą umieszczono naklejkę informującą o przeznaczeniu pojemników.

Niestety pierwsze zbiórki przyniosły niespodziewane rozczarowanie – odpady ze zbiórek zawierają zbyt wiele nieczystości. Segregacja prowadzona jest niewłaściwie.
Wykaz odpadów jest umieszczony w umowie odbioru odpadów oraz na naklejce pod klapą pojemnika:
- umieszczajmy w pojemnikach tylko odpady wskazane,
- wrzucajmy odpady luzem, nie w workach – bardzo utrudnia to późniejszą segregację.

Jeszcze raz przypominamy, że do pojemników należy wrzucać tylko i wyłącznie:
• opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, kawałki folii opakowaniowej);
• makulaturę (gazety czarno białe i kolorowe, papier do pisania, zeszyty, torebki papierowe, rozdarte kartony i pudełka tekturowe, tektura falista);
• złom metalowy (puszki aluminiowe i stalowe, złom żelazny, złom z metali kolorowych);
• opakowania wielo-materiałowe (kartoniki po sokach i napojach, kartoniki po produktach mlecznych).

Spółka podjęła działania zmierzające do weryfikacji odpadów umieszczanych w pojemnikach. Zgodnie z postanowieniami umowy w przypadku nienależytej segregacji odpadów umieszczonych w pojemniku może nie zostać on odebrany podczas zbiórki. Aby uniknąć takich sytuacji prosimy o umieszczanie w pojemnikach tylko odpadów wskazanych.
Dbanie o środowisko, czy tego chcemy czy nie, jest naszym wspólnym obowiązkiem – wyraźmy naszą odpowiedzialność stawiając ten mały, pierwszy krok – właściwie segregujmy odpady.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19