• Śmieciarki

foto

Śmieciarki to samochody należące do grupy komunalnych pojazdów specjalnych, których charakterystycznym elementem są urządzenia załadunkowe umożliwiające wsypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z przystosowanych do tego pojemników. Spółka "EKO-REGION" posiada nowoczesne śmieciarki na podwoziach takich marek samochodów jak: Volvo, Daf i Renault.

Posiadamy śmieciarki o zabudowach w szerokim zakresie pojemności: dwuosiowe 16 m3, trzyosiowe 21 m3 oraz mini-śmieciarki 10 m3. Podstawowym zadaniem naszych śmieciarek jest odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych. Stosowane przez nas pojazdy różnią się jednak od siebie nie tylko wielkością ale także elementami wyposażenia, w zależności od zadań do jakich je przeznaczono. Dysponujemy śmieciarkami wyposażonymi w urządzenia zasypowe do obsługi kontenerów typu KP-7, systemy gromadzenia odcieków wykorzystywane przy zbiórce odpadów organicznych oraz systemy mycia pojemników.

• Hakowce

foto

Samochody ciężarowe hakowe, popularnie nazywane hakowcami, to pojazdy specjalne wyposażone w sterowane hydraulicznie zabudowy umożliwiające nakładanie i przewóz kontenerów, platform, zbiorników itp. Spółka "EKO-REGION" posiada nowoczesne ciężarówki hakowe przystosowane głównie do transportu kontenerów, wykorzystujące podwozia takich marek samochodów jak: Volvo, Renault i Daf.

Wykorzystywane pojazdy wyposażono dodatkowo w hydrauliczne urządzenia dźwigowe stosowane do obsługi systemów selektywnej zbiórki ogólnodostępnej odpadów gromadzonych selektywnie.

• Ciągniki siodłowe z naczepami

foto

Ciągniki siodłowe z naczepami to zestawy drogowe przystosowane do transportu dużych ładunków na znaczne odległości. W spółce "EKO-REGION" tego typu pojazdy są wykorzystywane nie tylko do transportu odpadów komunalnych ale również pojemników, wysegregowanych odpadów selektywnych, jak również paliw alternatywnych.

Stosujemy nowoczesne ciągniki siodłowe marek Volvo i Renault wyposażone w naczepy z systemem ruchomej podłogi umożliwiającym samoczynne rozładowanie sypkich ładunków.

• Samochody dostawcze

foto

Wykorzystywane w Spółce samochody dostawcze takich marek jak Renault, Citroen, oraz Mitsubishi, są stosowane głównie do transportu pojemników do i od klientów. Do zadań samochodów dostawczych należą również: odbiór odpadów selektywnych z placówek oświatowych i sprzątanie przy pojemnikach ogólnodostępnych w sytuacjach zaśmiecania miejsc ich ustawienia przez mieszkańców.

• Kontenery

foto

Kontenery to jedne z najważniejszych elementów łańcucha transportu odpadów. Jako elementy wymienne zapewniają możliwość wykorzystywania tych samych samochodów do transportu różnych rodzajów ładunków.

Stosowane w Spółce kontenery służą głównie do transportu odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach ogólnodostępnych ale również do przewozu zmieszanych odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów budowlanych, poeksploatacyjnych z samochodów jak również odpadów przemysłowych i niebezpiecznych takich jak eternit.

• Kontenery z bocznym załadunkiem

foto

Kontenery z bocznym załadunkiem to kontenery o charakterystycznej konstrukcji zawierające elementy ruchome o napędzie pneumatycznym lub hydraulicznym służące do samoczynnego załadunku bez konieczności używania dźwigów samochodowych typu HDS. Hydrauliczne urządzenie załadunkowe spełnia to samo zadanie co system załadunku pojemników w odwłokach śmieciarek.

W spółce "EKO-REGION" stosujemy kontenery z bocznym załadunkiem o napędzie hydraulicznym do selektywnej zbiórki przydomowej szkła opakowaniowego.

• Prasokontenery

foto

Prasokontenery to kolejny rodzaj kontenerów o charakterystycznej budowie i przeznaczeniu. Wykorzystują w swojej konstrukcji rodzaj prasy hydraulicznej zapewniający zgniot zebranego wewnątrz odpadu na tej samej zasadzie jak w zabudowach śmieciarek. W spółce "EKO-REGION" prasokontenery są stosowane do transportu papieru i tektury od klientów przemysłowych.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19