• Ładowarki czołowe

foto

Ładowarki czołowe to maszyny służące do załadunku i transportu materiałów na bliskie odległości przy pomocy osprzętu w formie łyżki załadunkowej. W spółce "EKO-REGION" stosujemy ładowarki Volvo oraz Stalowa Wola 534, wykorzystywane do przeładunku odpadów oraz do prac na składowiskach odpadów komunalnych.

• Ładowarki teleskopowe

foto

Ładowarka teleskopowa to rodzaj ładowarki wykorzystujący do montażu osprzętu wysuwane ramię robocze zapewniające możliwość podawania ładunku na większe wysokości niż tradycyjne ładowarki łyżkowe. Wymienny osprzęt roboczy zapewnia ładowarce teleskopowej możliwość wykonywania innych czynności np. przenoszenia pomostu roboczego, palet czy zamiatania.

W spółce "EKO-REGION" stosujemy ładowarki teleskopowe marek Manitou i CAT, wykorzystywane głównie do prac przy produkcji paliw alternatywnych i obsługi sortowni odpadów.

• Kompaktory

foto

Kompaktory, zwane także zagęszczarkami odpadów, to maszyny, których podstawowym zadaniem jest zmniejszanie objętości odpadów przez ich zgniatanie. Na składowiskach odpadów wykorzystuje się kompaktory mobilne charakteryzujące się dużą masą oraz kołami wyposażonymi w szereg metalowych kolców.

Na wysypiskach spółki "EKO-REGION" wykorzystuje się nowoczesne kompaktory takich marek jak: Tana, Kaelble oraz Hanomag.

• Sita obrotowe

foto

Sita obrotowe to maszyny służące do mechanicznego oddzielenia od siebie zmieszanych materiałów o różnej granulacji. Wymaganą wielkość granulek odseparowanego materiału uzyskuje się stosując sita o różnej wielkości oczek.

W spółce "EKO-REGION" stosuje się mobilne bębnowe sita obrotowe o wysokiej wydajności m.in. jako elementy w liniach sortowniczych służące do wysegregowania ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych drobnej frakcji sypkiej: ziemi, popiołu, drobnych odpadów organicznych. Stosowane przez nas bębnowe sita obrotowe to nowoczesne urządzenia firmy Doppstadt.

• Miksery do osadów

foto

Miksery do osadów, zwane także rozdrabniarko-mieszarkami, to maszyny służące do mieszania i rozdrabniania składników kompostu takich jak: osady ściekowe, organiczne odpady komunalne, gałęzie, odpady zielone, trociny. Głównym elementem mikserów są obrotowe wały wyposażone w zestawy noży tnących.

W spółce "EKO-REGION" stosuje się mobilne miksery o wysokiej wydajności jako elementy w liniach do produkcji kompostu. Stosowane przez nas miksery to nowoczesne urządzenia firmy Doppstadt.

• Rozdrabniacze mobilne

foto

Rozdrabniacze odpadów to maszyny których podstawowym zadaniem jest zmniejszenie granulacji oraz objętości odpadów. W gospodarce odpadami stosuje się rozdrabniacze dużej mocy i wydajności, których podstawowym elementem jest zestaw masywnych wałów obrotowych wyposażonych w stalowe zęby tnące.

Ich zadaniem jest rozrywanie odpadów takich jak: opony, meble, stolarka okienna, gałęzie, deski, palety drewniane itp. Rozdrabniacze mobilne stosowane w spółce "EKO-REGION" to nowoczesne urządzenia firmy Doppstadt. Są one wykorzystywane jako elementy linii do produkcji paliw alternatywnych w celu wstępnego rozdrabniania odpadów. Wielkość odpadów na wyjściu rozdrabniacza wstępnego to strzępki o długości od kilku do kilkunastu cm.

• Rozdrabniacze stacjonarne

foto

Rozdrabniacze stacjonarne odpadów to maszyny, których podstawowym zadaniem jest zmniejszenie granulacji oraz objętości odpadów. W gospodarce odpadami rozdrabniacze stacjonarne są stosowane m.in. jako elementy końcowe w liniach do produkcji paliw alternatywnych. Stosowany w spółce "EKO-REGION" rozdrabniacz końcowy to nowoczesne urządzenie dużej wydajności firmy Lindner.

Wielkość odpadów na wyjściu rozdrabniacza końcowego to strzępki o długości od kilku do kilkunastu mm.

• Przerzucarki kompostu

foto

Przerzucarki kompostu to urządzenia służące do dynamicznego przerzucania pryzm kompostu w celu napowietrzania, rozdrabniania i mieszania masy kompostowej w pryzmie. Spółka "EKO-REGION" stosuje samojezdne przerzucarki kompostu z silnikami wysokoprężnymi na podwoziach z napędem gąsienicowym.

Wykorzystywane maszyny to przerzucarki firmy Backhus wyposażone dodatkowo w zwijarki do plandek ochronnych przykrywających pryzmy.

• Linie sortownicze

foto

Na terenach składowisk odpadów komunalnych obsługiwanych przez spółkę "EKO-REGION" są wykorzystywane sortownie odpadów. Podstawowym zadaniem sortowni jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów przez wysegregowanie jak największej ilości odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Odpadami odzyskiwanymi ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych są: w pierwszej kolejności frakcja sypka (piach, ziemia, popiół), a następnie tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, złom salowy oraz metale kolorowe.

• Prasy hydrauliczne

foto

Stosowane w spółce "EKO-REGION" prasy hydrauliczne to urządzenia wykorzystywane w liniach do odzysku odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania. Głównym zadaniem naszych pras jest zmniejszanie objętości i formowanie w bele odzyskanych surowców takich jak: opakowania z tworzyw sztucznych typu PET, folia oraz makulatura.

Uformowane bele surowców mają znormalizowaną wielkość umożliwiającą ich wygodny transport do przetwórców na europaletach.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19