• Niszczenie dokumentów

„EKO-REGION” sp. z o.o. wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ciągle powiększa wachlarz świadczonych usług. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty usługę niszczenia dokumentów. Zapewniamy bezpieczeństwo w tym zakresie z zachowaniem najwyższych standardów.

Niszczarka dokumentów

Oferujemy niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu niszczarki IDEAL 4107CC zapewniającej klasę tajności niszczonych dokumentów III - wg normy DIN 32757. Gwarantujemy odbiór wcześniej przygotowanych dokumentów we własnym zakresie. Ścinki powstałe w procesie niszczenia dokumentów są sprasowane, a następnie belowane razem ze zwykłą makulaturą. Gotowe bele wywożone są do papierni, gdzie są wykorzystywane do produkcji papieru.

Proces niszczenia odbywa się w odizolowanym od osób nieupoważnionych pomieszczeniu. Niszczenie może odbywać się w obecności klienta. Proces nie jest nagrywany.

Spółka oferuje także niszczenie innych przedmiotów, które jest wymagane np. procedurami wewnętrznymi wprowadzonymi w przedsiębiorstwie.

Niszczenie może odbywać się przy użyciu urządzenia Micromat – rozdrabniacz do produkcji materiału na paliwo alternatywne lub Doppstadt – rozdrabniacz do przedmiotów wielkogabarytowych.

Realizacja usługi w dogodnym terminie dla klienta, za potwierdzeniem dokumentów kasacji/likwidacji.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19