• Ogólnodostępna zbiórka szkła opakowaniowego

Ogólnodostępna zbiórka selektywna to metoda pozyskiwania surowców wtórnych przy wykorzystaniu specjalnych pojemników ogólnodostępnych przeznaczonych na trzy podstawowe rodzaje odpadów: szkło opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych oraz makulaturę. W skład zestawu wchodzi: pojemnik siatkowy na butelki typu PET, biały pojemnik do zbiórki opakowań ze szkła bezbarwnego oraz kosz zielony na szklane opakowania kolorowe. W większych miastach na terenach z zabudową wielopiętrową stosuje się dodatkowo pojemniki niebieskie na makulaturę.

"EKO-REGION" sp. z o.o. kieruje ofertę organizacji systemu zbiórki ogólnodostępnej oraz obsługi rozstawionych pojemników głównie do jednostek organizacji publicznej takich jak urzędy gmin i miast pragnące w skuteczny sposób zwiększać odzysk surowców wtórnych wśród swoich mieszkańców.

Spośród w/w odpadów, najłatwiejszym w segregacji dla mieszkańców, a jednocześnie najbardziej poszukiwanym jest szkło opakowaniowe. Surowiec ten, dzięki swoim właściwościom może być przetwarzany w nieskończoność, przyczyniając się do wielokrotnego zmniejszenia ilości surowców naturalnych potrzebnych do produkcji szkła w hutach.

Do ogólnodostępnej zbiórki szkła opakowaniowego stosujemy pojemniki typu „Igloo” o pojemności 1,5 m3. W celu wstępnego rozdzielenia szkła na kolory w skład każdego zestawu wchodzą dwa pojemniki tego typu: jeden w kolorze białym na opakowania szklane bezbarwne i drugi w kolorze zielonym na opakowania szklane innych barw.

Pojemnik na szkło kolorowe
Pojemnik na szkło bezbarwne

Odbiór zawartości pojemników odbywa się przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych wyposażonych w hydrauliczne dźwigi typu HDS oraz specjalne kontenery dwukomorowe. Podczas obsługi pojemników operator opróżnia pojemnik biały do jednej, a zielony do drugiej komory kontenera. Zastosowanie kontenerów dwukomorowych zapobiega zmieszaniu się wstępnie rozdzielonego szkła przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi.

Do pojemników należy wrzucać tylko opakowania szklane bez zawartości
–   butelki po winie, piwie, alkoholach, butelki po sokach i napojach, słoiki po dżemach i przetworach, opakowania szklane po pokarmach dla dzieci, słoiki bez pokrywek, butelki bez korków, nakrętek i kapsli, opakowania z kolorowego i bezbarwnego szkła przeźroczystego.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach opakowań z zawartością luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, żarówek i świetlówek, kineskopów, wyrobów z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobów ceramicznych, doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekach oraz szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek porcelanowych itp.).

UWAGA: zabrania się pozostawiania wszelkich odpadów przy pojemnikach !!!

• Ogólnodostępna zbiórka tworzyw sztucznych

Jednym z odpadów powstających w dużych ilościach w gospodarstwach domowych są opakowania z tworzyw sztucznych. Spółka "EKO-REGION" stosując ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, zapewnia mieszkańcom możliwość przekazania do odzysku i recyklingu większości odpadów tego rodzaju powstających w gospodarstwach domowych.
Oferta organizacji i obsługi systemu zbiórki ogólnodostępnej tworzyw sztucznych jest skierowana głównie do jednostek organizacji publicznej takich jak urzędy gmin i miast dążących do wyraźnego zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez swoich mieszkańców.
Do ogólnodostępnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych stosujemy stalowe pojemniki siatkowe o pojemności 2,5 m3. Siatkowa konstrukcja zewnętrzna pojemnika zapewnia możliwość kontroli rodzajów odpadów wrzucanych przez mieszkańców do wnętrza koszy.

Stalowy pojemnik siatkowy

Odbiór zawartości pojemników odbywa się przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych wyposażonych w hydrauliczne dźwigi typu HDS.

Pojemniki są przeznaczone tylko i wyłącznie na opakowania z tworzyw sztucznych. Do wnętrza pojemnika należy wrzucać tylko czyste, niezabrudzone opakowania bez zawartości: butelki typu PET (politereftalan etylenu), butelki po chemii gospodarczej (typu PE-LD i PE-HD - polietylen), opakowania po kefirach i jogurtach (typu PP - polipropylen), opakowania z polistyrenu (PS), torebki foliowe, kawałki folii opakowaniowej.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach oraz pozostawiania w ich pobliżu odpadów zawierających polichlorek winylu (PVC), wszelkich odpadów komunalnych, budowlanych (w tym folii budowlanej i ogrodniczej), przemysłowych, niebezpiecznych, poeksploatacyjnych z samochodów, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów.

UWAGA: zabrania się pozostawiania wszelkich odpadów przy pojemnikach !!!

• Ogólnodostępna zbiórka makulatury

Ogólnodostępna zbiórka selektywna makulatury jest obecnie prowadzona przez spółkę "EKO-REGION" tylko na terenach z zabudową wielopiętrową w następujących miastach: Bełchatów, Zelów, Łask i Skierniewice.

Pojemnik na makulaturę

Do ogólnodostępnej zbiórki makulatury stosujemy pojemniki typu „Igloo” w kolorze niebieskim o pojemności 1,5 m3. W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wyrzucenia wysegregowanych odpadów opakowaniowych w jednym miejscu, pojemniki na makulaturę są usytuowane przy zestawach do zbiórki ogólnodostępnej szkła i tworzyw sztucznych.

Do niebieskich pojemników na makulaturę należy wrzucać: czysty, niezatłuszczony papier i tekturę, gazety, katalogi, magazyny, prospekty reklamowe, zeszyty, książki, torebki papierowe, papier pakowy, rozdarte pudełka i kartony, tekturę falistą, papier i tekturę bez domieszek plastiku.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach: kartonów powlekanych folią, kartonów po mleku, napojach i sokach, papieru tłustego lub zabrudzonego, pergaminu, zdjęć, kalek, celafonu, papierów higienicznych, pampersów, pieluch, podpasek, papierowych worków z odkurzaczy, tapet, worków po klejach budowlanych, cemencie i wapnie.

UWAGA: zabrania się pozostawiania wszelkich odpadów przy pojemnikach !!!

• Ogólnodostępna zbiórka zużytych baterii

"EKO-REGION" sp. z o.o. prowadzi na terenie Bełchatowa pilotażowy program zbiórki zużytych baterii metodą ogólnodostępną. Przy wybranych pergolach śmietnikowych, głównie na osiedlach z zabudową wielopiętrową, zostały rozmieszczone specjalne pojemniki do których mieszkańcy mogą wrzucać zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe. Obecnie do zbiórki są wykorzystywane pojemniki wiszące o pojemnościach 20 i 35 litrów.

Pojemnik na baterie - 20L
Pojemnik na baterie - 35L

Pojemniki zostały wyposażone w naklejki informacyjne w jednoznaczny sposób określające przeznaczenie koszy.

Do pojemników należy wrzucać tylko: zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe zasilające np. zabawki, odbiorniki radiowe, latarki, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, aparaty słuchowe, kalkulatory, zegarki itd. Przed wrzuceniem zużytych baterii do pojemników nie wolno ich łamać, kruszyć ani otwierać.

Zabrania się umieszczania wewnątrz pojemników: żarówek, świetlówek, papierków, szkła oraz wszelkich innych odpadów.

• Ogólnodostępna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego

Dążąc do zmniejszenia ilości „elektro-śmieci” trafiających na składowiska odpadów, "EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie zachęca wszystkich mieszkańców Bełchatowa i okolic do korzystania z nowego, ogólnodostępnego pojemnika przeznaczonego do zbiórki zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektronicznego. Ze względu na chęć sprawdzenia skuteczności stosowania tego typu pojemników, zdecydowaliśmy się na zlokalizowanie pilotażowego kontenera przy centrum handlowym „ECHO” przy ul. Kolejowej w Bełchatowie. Nowy pojemnik wyróżnia się czerwonym kolorem oraz pomarańczowymi naklejkami informującymi o jego przeznaczeniu.

Stalowy pojemnik siatkowy

Pojemnik jest wyposażony w dwie szuflady wrzutowe umożliwiające umieszczanie w jego wnętrzu elementów o objętości do 20 litrów. Do pojemnika należy wrzucać drobny, zużyty lub uszkodzony sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz jego elementy.

Przykładowymi odpadami, które można wrzucić do pojemnika są:
–  stare telefony komórkowe, ładowarki
–  płyty, zasilacze i inne części komputerowe
–  radia, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD i DVD
–  narzędzia elektryczne
–  przełączniki, gniazda i przewody elektryczne
–  drobny sprzęt gospodarstwa domowego, itp

Zabrania się umieszczania wewnątrz pojemnika:
–  baterii i akumulatorów
–  żarówek, świetlówek, lamp szklanych
–  kineskopów

UWAGA: zabrania się pozostawiania wszelkich odpadów przy pojemnikach !!!

• Zbiórka przeterminowanych lekarstw

Przeterminowane lekarstwa to odpady niebezpieczne, które nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami ani wylewane do kanalizacji. Ponieważ w każdym gospodarstwie domowych czy samochodzie znajdują się apteczki z lekarstwami i innymi środkami farmaceutycznymi, często przechowywane w nich produkty ulegają przeterminowaniu i stają się bezużyteczne. Powstające w ten sposób odpady muszą być zbierane selektywnie i unieszkodliwiane w spalarniach odpadów medycznych lub na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Pojemnik na leki

W ramach „miejskiego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych” (MPZOS i W) prowadzonego przez "EKO-REGION" sp. z o.o. dla mieszkańców miasta Bełchatowa, funkcjonuje pilotażowy program zbiórki przeterminowanych lekarstw i produktów farmaceutycznych. Celem zbiórki jest stworzenie mieszkańcom Bełchatowa możliwości pozbywania się z domowych i samochodowych apteczek zalegających tam nieprzydatnych już lekarstw w sposób bezpieczny dla środowiska. W wybranych aptekach na terenie Bełchatowa zlokalizowano specjalne pojemniki służące do gromadzenia i czasowego przechowywania przeterminowanych leków. Po zapełnieniu się koszy odpady z pojemników są odbierane przez naszych pracowników i przekazywane do utylizacji.

Pojemniki zlokalizowano w następujących aptekach w Bełchatowie:
–  apteka przy centrum handlowym "ECHO"
–  apteka "Alma" (ul. Staszica, Binków)
–  apteka "Kwiaty Polskie" (Plac Wolności)
–  apteka "Szarotka" (budynek BTBS koło „Lidla”)
–  apteka "Słoneczna" (ul. Mielczarskiego)
–  apteka "Centrum" (ul. Dąbrowskiego)

Do pojemników należy wrzucać: leki w postaci tabletek i drażetek, ampułki, kremy, maści i proszki, syropy, krople oraz inne roztwory w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Do pojemników nie wolno wrzucać: aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek.

Selektywne gromadzenie i prawidłowe unieszkodliwianie odpadów farmaceutycznych przyczynia się do zmniejszenia toksyczności odpadów komunalnych i ich mniej szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19