• Rozdrabnianie odpadów

Szeroka oferta świadczonych przez Spółkę "EKO-REGION" usług obejmuje również rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów podobnych zarówno na terenie eksploatowanych przez Spółkę instalacji, jak i bezpośrednio u klienta.
W roku 2007 Spółka zakupiła urządzenie w postaci Mobilnego Rozdrabniacza Walcowego firmy Doppstadt wyposażonego dodatkowo w separator metali.

Rozdrabniacz podczas pracy
Materiał po rozdrobnieniu
Rozdrabniacz podczas pracy
Materiał po rozdrobnieniu

Urządzenie do rozdrabniania firmy Doppstadt może być wykorzystane do zagospodarowania następujących rodzajów materiałów i odpadów:
–  Odpady wielkogabarytowe, w tym stare meble (wersalki, fotele, tapczany itp.)
–  Materace, dywany
–  Korzenie, gałęzie do średnicy maks. 40 cm
–  Palety i skrzynie drewniane
–  Korzenie
–  Odpady drzewne
–  Plastikowe beczki
–  Śmieci domowe

Spółka oferuje wykonanie usługi rozdrobnienia materiałów i odpadów wskazanych powyżej, dowiezionych na wskazany przez nas teren za pomocą transportu własnego lub transportu klienta, a także bezpośrednio u klienta. Do transportu urządzenia we wskazane miejsce wykorzystywany jest specjalistyczny tabor samochodowy.

Mobilny rozdrabniacz obsługiwany jest przez osoby posiadające stosowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu urządzeń, co gwarantuje naszym klientom, iż usługa wykonana będzie z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa oraz najwyższą jakością.

WAŻNE:

Przed przystąpieniem do procesu rozdrabniania odpady należy odpowiednio przygotować poprzez odseparowanie elementów mogących powodować uszkodzenie maszyny: kamienie, części i elementy metalowe, butle gazowe, gaśnice itp. Rozdrabnianiu nie można poddawać również większych elementów elektrycznych, beczek po olejach i innych płynnych odpadach niebezpiecznych oraz opon wielkogabarytowych.

Rozdrabniacz walcowy DW 2560 Buffel

Rozdrabniacz walcowy DW 2560 Buffel

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19