Harmonogram odbioru odpadów

O. Pabianice

Wymiana pojemników 240l - miasto Pabianice

2019-03-11 00:00:00

W najbliższym czasie Spółka „EKO-REGION” przeprowadzi na terenie Miasta Pabianic wymianę pojemników 240 l  w kolorze zielonym z żółtą klapą, przeznaczonych na tzw. „surowce suche”.

Cała akcja wymiany będzie odbywać się sukcesywnie w miesiącach marzec – czerwiec 2019 r.

W/w pojemniki zostaną zamienione na pojemniki o tej samej pojemności w kolorze żółtym  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia  29.12.2016 r. (Dz.U.2017.19).

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

WIELKOGABARYTY – MIASTO PABIANICE 04.03-22.03.2019 r.

2019-01-09 00:00:00

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie Oddział Pabianice informuje, iż w dniach 04.03.-22.03.2019 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z terenu Miasta Pabianice.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem: