Harmonogram odbioru odpadów

Przetargi poniżej 214 000 euro

monitoring wizyjny w Teklinowie/ 2020

2020-03-09 14:43:00

Dostawa kontenerów/ 2020

2020-02-13 15:08:06

Monitoring wizyjny PSZOK Kolonia Szczercowska/2020

2020-01-28 15:15:00

dostawa drutu - umowa ramowa/ 2019

2020-01-07 13:34:00

Dostawa III samochodów osobowych/ 2019

2020-01-07 09:14:00

monitoring wizyjny w Koluszkach/ 2019

2019-12-20 09:40:00

Kredyt inwestycyjny – paliwa Z/I Bełchatów/ 2019

2019-11-04 14:28:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego na opracowanie przez Wykonawcę projektu wykonania prac, w tym projektu posadowienia, dostawy i montażu maszyn i urządzeń  w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu/ Instalacji ”EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie wraz z projektem branży elektrycznej – zasilania, opisem sterowania i automatyki oraz projektem wykonania wszelkich prac mających na celu prawidłowe posadowienie oraz działanie maszyn i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz całej linii do produkcji paliwa alternatywnego.

monitoring wizyjny Gotartów/ 2019

2019-11-04 08:22:00

monitoring wizyjny w Julkowie/ 2019

2019-09-18 13:08:00

monitoring wizyjny w Bełchatowie oraz Woli Kruszyńskiej II/ 2019

2019-08-22 15:01:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

monitoring wizyjny w Bełchatowie oraz Woli Kruszyńskiej/ 2019

2019-08-08 11:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

monitoring wizyjny w Ostrzeszowie /2019

2019-07-15 14:03:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w zakładzie/instalacji w Ostrzeszowie.

 

dostawa kontenerów 1 /2019

2019-07-09 08:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów.

 

Kredyt inwestycyjny- pojemniki /2019

2019-06-11 11:46:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup nowych pojemników plastikowych przeznaczonych do zbiórki odpadów.

 

Dostawa i montaż przenośnika Bełchatów /2019

2019-05-22 14:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę, montaż, wykonanie przyłączenia elektrycznego i wpięcie w układ sterowania oraz uruchomienie przenośnika łańcuchowego w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

                                                          

monitoring wizyjny w Dylowie /2019

2019-04-30 12:52:00

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

system sygnalizacji pożaru – Gotartów /2019

2019-03-19 10:27:00

Zakup materiałów poligraficznych /2019

2019-02-20 14:30:00

Dostawa i montaż biofiltra pionowego II/2018

2018-12-05 00:00:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, dostawę i montaż biofiltra pionowego na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

dostawa drutu Julków i Gotartów - umowa ramowa/2018

2018-11-09 10:19:00

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę drutu.

dostawa drutu Julków i Gotartów/2018

2018-09-05 09:45:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drutu dla zakładów/instalacji w Julkowie i Gotartowie.

                                                          

system sygnalizacji pożaru – Julków V/2018

2018-09-03 11:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.