Harmonogram odbioru odpadów

Przetargi poniżej 214 000 euro

Dostawa 2 samochodów dostawczych II/ 2021

2021-04-01 10:06:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na dostawę dwóch samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową, fabrycznie nowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/442149

Dostawa mobilnego przesiewacza/ 2021

2021-03-25 13:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu  na dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

 

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:ttps://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/411380

Dostawa i montaż belownicy Z/I w Bełchatowie /2021

2021-03-24 13:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji, na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie
przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/439166

Dostawa 2 samochodów dostawczych/2021

2021-03-03 15:39:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym

bez negocjacji, na dostawę dwóch samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową, fabrycznie nowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:ttps://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/431021

Dostawa drutu – umowa ramowa/ 2020

2020-12-21 14:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem będzie zawarcie umowy bądź umów ramowych na dostawę drutu w roku 2021 dla zakładów/instalacji w Julkowie i Gotartowie, posiadających prasy HSM VK 7215R działające w ramach linii do przetwarzania i sortowania odpadów.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/409393

Usługa koszenia i pielenia II/ 2020

2020-12-17 12:08:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę koszenia i pielenia terenów zieleni w 2020-2021 roku znajdujących się w Zakładzie/ Instalacji                  w Gotartowie.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/408306

Dostawa przyczepy III/ 2020

2020-11-24 08:26:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/398966

Usługa koszenia i pielenia/ 2020

2020-11-13 12:33:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę koszenia i pielenia terenów zieleni w 2020-2021 roku znajdujących się w:

 • Zakładzie/ Instalacji w Dylowie,
 • Zakładzie/ Instalacji w Julkowie,
 • Zakładzie/ Instalacji w Gotartowie,
 • Zakładzie/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej,
 • Zakładzie/ Instalacji w Ostrzeszowie.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl.proceeding/invitations/395796

Dostawa samochodu dostawczego - 1 szt./ 2020

2020-11-12 10:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl.proceeding/invitations/395244

Usługi elektryczne III/ 2020

2020-11-05 10:50:00

Dostawa przyczepy II/ 2020

2020-09-14 13:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

 

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/377243

Dostawa przyczepy/ 2020

2020-08-19 13:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/371414

Dostawa samochodów dostawczych - 3 szt. II/ 2020

2020-08-12 11:54:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów dostawczych, fabrycznie nowych, każdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rok produkcji 2019 lub 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/369936

Dostawa komputerów i notebooków II/ 2020

2020-08-05 12:51:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych oraz notebooków wyprodukowanych w 2020r.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/368603


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Usługi elektryczne II/ 2020

2020-07-24 09:59:00

Dostawa komputerów i notebooków / 2020

2020-07-16 13:41:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych oraz notebooków wyprodukowanych w 2020r.

W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364319


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Dostawa ziemi/ 2020

2020-06-19 11:40:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ziemi dla Z/ I w Gotartowie i dla Z/I w Julkowie.

W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/357456


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

 

Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego/2020

2020-06-10 12:11:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonaniu i montażu stałego urządzenia gaśniczego w hali przyjęcia odpadów, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, w:

 • Zakładzie/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice
 • Zakładzie/ Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork

 

Dostawa samochodu osobowego/ 2020

2020-06-04 15:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2020.

ZNAK POSTĘPOWANIA: Dostawa samochodu osobowego/ 2020
W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/354251  


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

 

Usługi elektryczne/ 2020

2020-06-03 14:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/ Instalacji w Julkowie
 • Zakładu/ Instalacji w Ostrzeszowie
 • Zakładu/ Instalacji w Gotartowie
 • Zakładu/ Instalacji w Bełchatowie
 • Zakładu/ Instalacji w Dylowie
 • Zakładu/ Instalacji w Koluszkach
 • Zakładu/ Przesypowni w Teklinowie
 • Zakładu/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 • Siedziby Zarządu
 • Oddziału w Skierniewicach
 • Oddziału w Pabianicach
 • Oddziału w Łasku

Dostawa samochodów dostawczych – 3 szt./ 2020

2020-05-08 12:39:00

monitoring wizyjny w Teklinowie/ 2020

2020-03-09 14:43:00

Dostawa kontenerów/ 2020

2020-02-13 15:08:06

Monitoring wizyjny PSZOK Kolonia Szczercowska/2020

2020-01-28 15:15:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie nieruchomości w Kolonii Szczercowskiej gm. Szczerców – Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych

dostawa drutu - umowa ramowa/ 2019

2020-01-07 13:34:00

Dostawa III samochodów osobowych/ 2019

2020-01-07 09:14:00

monitoring wizyjny w Koluszkach/ 2019

2019-12-20 09:40:00

Kredyt inwestycyjny – paliwa Z/I Bełchatów/ 2019

2019-11-04 14:28:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego na opracowanie przez Wykonawcę projektu wykonania prac, w tym projektu posadowienia, dostawy i montażu maszyn i urządzeń  w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu/ Instalacji ”EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie wraz z projektem branży elektrycznej – zasilania, opisem sterowania i automatyki oraz projektem wykonania wszelkich prac mających na celu prawidłowe posadowienie oraz działanie maszyn i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz całej linii do produkcji paliwa alternatywnego.

monitoring wizyjny Gotartów/ 2019

2019-11-04 08:22:00

monitoring wizyjny w Julkowie/ 2019

2019-09-18 13:08:00

monitoring wizyjny w Bełchatowie oraz Woli Kruszyńskiej II/ 2019

2019-08-22 15:01:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

monitoring wizyjny w Bełchatowie oraz Woli Kruszyńskiej/ 2019

2019-08-08 11:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

monitoring wizyjny w Ostrzeszowie /2019

2019-07-15 14:03:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w zakładzie/instalacji w Ostrzeszowie.

 

dostawa kontenerów 1 /2019

2019-07-09 08:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów.

 

Kredyt inwestycyjny- pojemniki /2019

2019-06-11 11:46:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup nowych pojemników plastikowych przeznaczonych do zbiórki odpadów.

 

Dostawa i montaż przenośnika Bełchatów /2019

2019-05-22 14:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę, montaż, wykonanie przyłączenia elektrycznego i wpięcie w układ sterowania oraz uruchomienie przenośnika łańcuchowego w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

                                                          

monitoring wizyjny w Dylowie /2019

2019-04-30 12:52:00

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

system sygnalizacji pożaru – Gotartów /2019

2019-03-19 10:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w zakładzie / instalacji w Gotartowie z możliwością przesyłania sygnałów alarmowych do stacji odbiorczej KP PSP w Kluczborku.

 

Zakup materiałów poligraficznych /2019

2019-02-20 14:30:00