Harmonogram odbioru odpadów

Przetargi poniżej 221 000 euro

Dostawa i montaż przenośnika Bełchatów /2019

2019-05-22 14:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę, montaż, wykonanie przyłączenia elektrycznego i wpięcie w układ sterowania oraz uruchomienie przenośnika łańcuchowego w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

                                                          

monitoring wizyjny w Dylowie /2019

2019-04-30 12:52:00

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

system sygnalizacji pożaru – Gotartów /2019

2019-03-19 10:27:00

Zakup materiałów poligraficznych /2019

2019-02-20 14:30:00

Dostawa i montaż biofiltra pionowego II/2018

2018-12-05 00:00:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, dostawę i montaż biofiltra pionowego na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

dostawa drutu Julków i Gotartów - umowa ramowa/2018

2018-11-09 10:19:00

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę drutu.

Rekultywacja składowiska-Skomlin/2018

2018-10-05 10:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji i zamknięcia składowiska w Skomlinie gm. Skomlin.

                                                          

dostawa i montaż biofiltra pionowego/2018

2018-09-11 14:57:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, dostawę i montaż biofiltra pionowego na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

dostawa drutu Julków i Gotartów/2018

2018-09-05 09:45:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drutu dla zakładów/instalacji w Julkowie i Gotartowie.

                                                          

system sygnalizacji pożaru – Julków V/2018

2018-09-03 11:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.

System sygnalizacji pożaru – Julków IV/2018

2018-07-26 13:29:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie

zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.

Kredyt inwestycyjny- pojemniki/2018

2018-06-04 14:32:00

system sygnalizacji pożaru – Julków III/2018

2018-04-13 12:44:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.

System sygnalizacji pożaru – Julków II/2018

2018-03-07 13:46:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.

Usługi ochrony obiektów i mienia-Bełchatów /2018

2018-02-27 12:32:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia dla: • Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Załadunki-wykonanie zastępcze Skierniewice/2018

2018-02-15 08:47:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów powstałych w związku z pożarem jaki miał miejsce w listopadzie 2014 r. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul. Warszawskiej w Skierniewicach.

system sygnalizacji pożaru - Julków/2018

2018-01-08 10:27:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.

system sygnalizacji pożaru - Julków/2017

2017-12-06 13:00:00
Zarząd Spółki "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru o moduł powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej, w hali sortowni na terenie Zakładu/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice.

Transport odpadów pomiędzy Zakładami Spółki

2017-08-09 14:24:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi transportu odpadów pomiędzy Zakładami Spółki tj. Dylowem, Zakładem w Bełchatowie, a Przesypownią Wolą Kruszyńską.

Budowa II kwatery – Gotartów /2017

2017-07-19 08:01:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gmina Kluczbork.

Usługi serwisowe /2017

2017-07-12 14:51:00
Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym maszyn będących własnością Zamawiającego.

Odbiór i zagospodarowanie odpadu 19 12 09-Dyló/2017

2017-04-27 17:04:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadu 19 12 09 wytworzonego na Zakładzie/Instalacji w Dylowie.

Pojemniki plastikowe na odpady/2017

2017-04-26 11:48:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady.

Transport odpadu 19 05 03/2017

2017-04-20 14:19:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi transportu odpadu 19 05 03 z Zakładu/Instalacji w Dylowie „A” do Zakładu/Instalacji w Kowalach.

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Julkowie/2017

2017-04-19 11:08:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Julków gm. Skierniewice.

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie/2017

2017-03-27 14:12:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Ostrzeszów.

Usługa przesortowania odpadów i sprasowania surowców na terenie Zakładu w Bełchatowie II/2017

2017-03-17 14:11:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców/odpadów na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Dostawa pojemników plastikowych na odpady II/2017

2017-03-15 15:05:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady.

Usługa przesortowania odpadów i sprasowania surowców na terenie Zakładu w Bełchatowie/2017

2017-03-03 10:29:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi przesortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowania wysortowanych surowców/odpadów na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów/2017

2017-02-24 13:24:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunki, rozładunki i przemieszczanie odpadów.

Dostawa pojemników plastikowych na odpady/2017

2017-02-23 08:58:00
Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady.

Doczyszczanie odpadów - Gotartów/2017

2017-01-20 14:32:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi doczyszczania odpadów na terenie Zakładu/Instalacji w miejscowości Gotartów, gm. Kluczbork..

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Dylowie/2017

2017-01-20 13:26:00
Zarząd Spółki z o.o. ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi eksploatacji Zakładu/Instalacji w miejscowości Dylów "A", gm. Pajęczno.

monitoring wizyjny w Dylowie /2019

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Dylowie,
gm. Pajęczno.