Harmonogram odbioru odpadów

Ciekawostki

  • Z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru, a z 450 plastikowych butelek po proszku do prania — trzyosobową parkową ławkę.

  • Wyrzucone w ciągu roku na całym świecie butelki PET, ustawione jedna na drugiej utworzyłoby wieżę o wysokości 28 milionów kilometrów.

  • Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

  • Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówka

Butelki
  • Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew. Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwała na uratowanie sześciometrowej sosny.

Papier
  • Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania.

  • Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu). Szkło może być przetwarzane bez końca.

Szkło
  • Stal i aluminium pochodząca z recyklingu opakowań metalowych może krążyć (być przetwarzana) w nieskończoność – bez utarty jakości surowca.

Stal