Harmonogram odbioru odpadów

Zasady segregacji

Przetworzenie ma znaczenie!

Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto chronisz środowisko poprzez ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji (nawet o 60%), ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.

Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!

Zgniecenie ma znaczenie!

Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej musisz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie wożą powietrza.

Odkręcenie ma znaczenie!

Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj je do odpowiednich pojemników.

Oznaczenie ma znaczenie!

Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu surowca, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

Opróżnienie ma znaczenie!

Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą, zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca (np. papier), uniemożliwiając jego przetworzenie!

Rozłożenie ma znaczenie!

Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

Przynoszenie ma znaczenie!

Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

Rozróżnienie ma znaczenie!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji potłuczonych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła niż to, z którego zrobione są opakowania szklane. Zanieczyszczenie opakowań ze szkła m. in. słoików, butelek, flakonów poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować brak możliwości przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!

Zabrudzenie ma znaczenie!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!

Wyrzucenie ma znaczenie!

Sprawdź zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych może się różnić, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, gruzu, odpadów wielkogabarytowych. Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!