Harmonogram odbioru odpadów

Struktura

”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie powołana została do życia w dniu 14.03.2000 roku.

Zarząd Spółki stanowi:

Prezes Zarządu
Mariusz Pękala

 

Wiceprezes Zarządu
Iwona Koperska

 

Do Składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kwiecień

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bożena Szczepanik

Członkowie

Michał Skóra

Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Mazur

Piotr Małecki

Sylwia Jankowska

Tomasz Trzonek