Harmonogram odbioru odpadów

Spółka "EKO-REGION" realizując zadania inwestycyjne korzysta ze wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek i dotacji. Udzielone wsparcie jest istotnym elementem w tworzeniu nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, opartych na innowacyjnych technologiach, mających znaczący wpływ na poprawę jakości stanu środowiska i hierarchię postępowania z odpadami.

WFOŚiGW w Łodzi

”EKO-REGION” spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż realizuje zadanie inwestycyjne pn.

„Zakup maszyn i urządzeń w ramach rozbudowy linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno”,

o ogólnej wartości 16 250 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 5 881 962,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną zakupione maszyny i urządzenia przeznaczone do rozbudowy linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A”.

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/

------------------------------------------------------------------------------

"EKO-REGION” spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż realizuje zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z dachami na Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice”

o ogólnej wartości 3 135 154,11 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 985 917,14 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna na powierzchni dachów istniejących obiektów budowlanych znajdujących się  na terenie Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewic.

 

--- WFOSiGW w Łodzi ---

 -----------------------------------------------------------------------------

”EKO-REGION” spółka z o.o. zrealizowała zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i IIb wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno o ogólnej wartości 3 800 000,00 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie  pożyczki  w wysokości 2 540 000,00 zł.

Nadrzędnym celem zrealizowanego zadania było podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla środowiska przy unieszkodliwianiu odpadów. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza, poprzez odpowiednie wyposażenie składowiska w niezbędną infrastrukturę zgodną ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

zainwestuj w ekologię