Harmonogram odbioru odpadów

Zakres działalności

Spółka "EKO-REGION" to firma świadcząca usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Założona została w marcu 2000 roku głównie z inicjatywy Powiatu Bełchatowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przy wsparciu kilkunastu innych samorządów województwa łódzkiego.

Spółka posiada mocną pozycję na rynku podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami. Ciągle udoskonalamy nasz system obsługi klientów.

Szeroka oferta świadczonych przez "EKO-REGION" usług począwszy od odbioru odpadów komunalnych i przemysłowych, poprzez rekultywację składowisk, a skończywszy na sporządzaniu ekologicznych programów inwestycyjnych, zasługuje na uwagę. Dobra kondycja finansowa, nowoczesne zaplecze sprzętowe, własne składowiska odpadów oraz działania zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska, upoważniają nas do zaoferowania współpracy innym samorządom i podmiotom.

Proponujemy dobre ceny, dogodne formy płatności i terminowe odbiory. Wierzymy, iż będziecie Państwo zadowoleni z naszych usług. Czekamy na Wasz telefon i zapraszamy do współpracy.

_____________________________________________________________

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

 

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uCIT) obowiązującą od 1.01.2021 r. nakładającą obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT.

"EKO-REGION" Sp. z o.o.  znajduje się na liście dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2021-bis pod pozycją nr 3128.

"EKO-REGION" Sp. z o.o.  prowadzi działalność od 2000 roku. Główny profil działalności Spółki: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Celem naszej działalności jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez udziałowców przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Jednym z naszych priorytetów jest przejrzystość w realizacji zobowiązań podatkowych. Dokładamy wszelkich starań w wypełnianiu obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej, zwracając szczególną uwagę na terminowość w realizacji zobowiązań podatkowych. Nasze działania nie są nastawione na optymalizację podatkową.

Uważamy, że wywiązywanie się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków podatkowych jest obowiązkiem i naczelną zasadą każdego przedsiębiorcy. Świadomi jesteśmy, że nasze podatki są przeznaczane na cele społeczne, na realizację założeń budżetów centralnego i samorządowego. Cieszymy się, że możemy być częścią społeczności, która przyczynia się m.in. do polepszenia infrastruktury, warunków edukacji, poprawy warunków służby zdrowia, rozwoju kultury, nauki i wielu innych potrzebnych, ale i innowacyjnych projektów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej, którą udostępniamy Państwu zawiera wszelkie wymagane przepisami prawa podatkowego elementy. Dodatkowo podzieliliśmy się w dokumencie informacjami, które nie są obligatoryjne, ale pomogą Państwu zrozumieć nasz biznes oraz nasze podejście do realizacji obowiązków podatkowych.

 

Mariusz Pękala                           Iwona Koperska

Prezes Zarządu                          Wiceprezes Zarządu

 

Link do informacji o realizowanej strategii podatkowej poniżej:

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez rok podatkowy 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez rok podatkowy 2022