Harmonogram odbioru odpadów

Likwidacja dzikich wysypisk

”EKO-REGION” oferuje jednostkom samorządowym, instytucjom państwowym, a także osobom prywatnym usługi polegające na lokalizowaniu, monitorowaniu i likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Niestety, nielegalne wysypiska powstają zazwyczaj na terenach leśnych, które winny sprzyjać wypoczynkowi i rekreacji. To właśnie tam najłatwiej anonimowo pozbyć się odpadów. Obowiązkiem właściciela takiego terenu jest zapobieganie powstawaniu tego typu miejsc, które psują jego estetykę oraz stanowią zagrożenie dla lokalnej flory i fauny.

Oferujemy pomoc w sprawnym rozwiązaniu tych problemów.

Posiadamy odpowiedni sprzęt do usuwania odpadów z dzikich wysypisk np. kontenery odpowiedniej wielkości oraz specjalistyczne pojazdy.

Odpady zebrane z monitorowanych lub wskazanych lokalizacji przekazujemy do właściwego zakładu w celu ich prawidłowego zagospodarowania.