Harmonogram odbioru odpadów

Rekultywacje składowisk

Rekultywacja składowisk odpadów

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych stanowi końcowy etap jego eksploatacji. W szczególności polega on na nadaniu lub przywróceniu zdegradowanym, przez działalność związaną z gospodarką odpadami, terenom nowych wartości – użytkowych lub przyrodniczych. Działalność związana z rekultywacją składowiska odpadów jest procesem trudnym i wieloetapowym. Nadrzędnym celem powinno być całkowite zaniechanie lub chociażby minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Ważne jest również, aby rekultywacja zmierzała do integracji obszaru składowiska odpadów z jego otoczeniem.

Takie priorytety przyświecają Spółce ”EKO-REGION” podczas realizowania działań związanych z rekultywacją składowisk odpadów.