Harmonogram odbioru odpadów

Zagospodarowanie odpadów

Instalacja Komunalna w Dylowie A gm. Pajęczno

Lokalizacja: województwo łódzkie, gm. Pajęczno.

Region gospodarki odpadami: II

Zgodnie z uchwałą sejmiku województwa łódzkiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, na terenie zakładu zarządzanego przez Spółkę ”EKO-REGION” zlokalizowana jest instalacja komunalna w zakresie:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  • przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Na terenie zakładu znajduje się również instalacja do składowania odpadów, która na chwilę obecną pełni funkcję instalacji zastępczej.

Instalacja Komunalna w Gotartowie gm. Kluczbork

Lokalizacja: województwo opolskie, gm. Gotartów.

Region gospodarki odpadami: północny

Zgodnie z uchwałą sejmiku województwa opolskiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, na terenie zakładu zarządzanego przez Spółkę ”EKO-REGION” zlokalizowana jest instalacja komunalna w zakresie:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  • przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
  • składowania.

Instalacja Komunalna w Julkowie gm. Skierniewice

Lokalizacja: województwo łódzkie, gm. Skierniewice.

Region gospodarki odpadami: III

Zgodnie z uchwałą sejmiku województwa łódzkiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, na terenie zakładu zarządzanego przez Spółkę ”EKO-REGION” zlokalizowana jest instalacja komunalna w zakresie:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  • przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
  • składowania.