Harmonogram odbioru odpadów

Spółka

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej w Łodzi

2024-01-16 00:00:00

”EKO-REGION” spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyn i urządzeń w ramach rozbudowy linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno”, o ogólnej wartości 16 250 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 5 881 962,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną zakupione maszyny i urządzenia przeznaczone do rozbudowy linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A”

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej w Łodzi

2023-07-05 08:00:00

EKO-REGION” spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z dachami na Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice”
o ogólnej wartości 3 135 154,11 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 985 917,14 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna na powierzchni dachów istniejących obiektów budowlanych znajdujących się  na terenie Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewic.

 

WFOSiGW w Łodzi 

Informacja

2023-06-12 00:00:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 czerwca 2023 roku nastąpiła zmiana adresu Oddziału Usług Komunalnych Łask. Nowy adres to:

ul Słowackiego 16, 98-100 Łask

tel. (43) 675 97 00, (43) 675 97 50, 609 82 82 31.

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2022-12-29 00:00:00

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uCIT) obowiązującą od 1.01.2021 r. nakładającą obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT.

"EKO-REGION" Sp. z o.o.  znajduje się na liście dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2021-bis pod pozycją nr 3128.

"EKO-REGION" Sp. z o.o.  prowadzi działalność od 2000 roku. Główny profil działalności Spółki: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Celem naszej działalności jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez udziałowców przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Jednym z naszych priorytetów jest przejrzystość w realizacji zobowiązań podatkowych. Dokładamy wszelkich starań w wypełnianiu obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej, zwracając szczególną uwagę na terminowość w realizacji zobowiązań podatkowych. Nasze działania nie są nastawione na optymalizację podatkową.

Uważamy, że wywiązywanie się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków podatkowych jest obowiązkiem i naczelną zasadą każdego przedsiębiorcy. Świadomi jesteśmy, że nasze podatki są przeznaczane na cele społeczne, na realizację założeń budżetów centralnego i samorządowego. Cieszymy się, że możemy być częścią społeczności, która przyczynia się m.in. do polepszenia infrastruktury, warunków edukacji, poprawy warunków służby zdrowia, rozwoju kultury, nauki i wielu innych potrzebnych, ale i innowacyjnych projektów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej, którą udostępniamy Państwu zawiera wszelkie wymagane przepisami prawa podatkowego elementy. Dodatkowo podzieliliśmy się w dokumencie informacjami, które nie są obligatoryjne, ale pomogą Państwu zrozumieć nasz biznes oraz nasze podejście do realizacji obowiązków podatkowych.

 

Mariusz Pękala                           Iwona Koperska

Prezes Zarządu                          Wiceprezes Zarządu

 

Link do informacji o realizowanej strategii podatkowej poniżej:

informacja o strategii podatkowej

GŁOSZENIE O ODBIORZE ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

2022-06-10 00:00:00

 

 SWER

”EKO-REGION” sp. z o.o. oferuje do odbioru

ORGANICZNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY „SWER”

„SWER” wytwarzany jest w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych w skład których wchodzą m. in. liście, trawa, gałęzie pochodzące z terenów zieleni miejskiej oraz gospodarstw domowych. Posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr. G-742/18 z dn. 17.04.2018 r. na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby.

 

Zastosowanie przy:

 • zakładaniu trawników
 • uprawie roślin ozdobnych,
 • uprawach polowych roślin rolniczych,
 • rekultywacji gleb.

Odbierający zobowiązany będzie do zapoznania się z Instrukcją stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „SWER” przed złożeniem zamówienia.

„SWER” gromadzony jest luzem na placu kompostowym i w taje formie zostanie załadowany na podstawione jednostki transportowe przez odbierającego. Minimalna ilość to 10 Mg.

 

Odbiór prowadzony jest z terenu  Zakładu  Zagospodarowania Odpadów w Dylowie A, gmina Pajęczno zarządzanego przez Spółkę ”EKO-REGION”

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 18.00

Wypełnione „ZAMÓWIENIE” organicznego środka poprawiającego właściwości gleby  należy przesłać na adres: sekretariat@eko-region.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki ”EKO-REGION” ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

 Szczegółowe informacje w zakresie odbioru organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „SWER”
uzyskają Państwo pod nr tel. 44 633 08 15 wew. 223 lub 226

formularz ofertowy

projekt umowy SWER G

projekt umowy SWER

decyzja

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

2022-03-11 11:10:00

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

Polityka Środowiskowa

2022-01-03 00:00:00

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie realizując wyznaczone sobie kierunki w zakresie doskonalenia efektowności środowiskowej publikuje przyjętą do stosowania politykę środowiskową.

 

Ogloszenia/Polityka-srodowiskowa/Polityka-Srodowiskowa.pdf

 

Zaproszenie do składania ofert

2021-09-01 12:19:00

”EKO-REGION” sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na :

przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego ”EKO-REGION” sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351).

Szczegółowa treść zaproszenia dostępna w linkach poniżej:

zaproszenie wersja edytowalna

zaproszenie wersja pdf

Dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi

2021-06-25 00:00:00

"EKO-REGION” spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, iż realizuje zadanie inwestycyjne  pn. „Zakup maszyn i urządzeń oraz wykonanie i montaż linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w hali sortowni w zakładzie/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno”  o ogólnej wartości 18 495 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 13 871 250,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana nowoczesna linia do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów komunalnych oraz zostaną zakupione maszyny i urządzenia zapewniające bieżące funkcjonowanie zakładu. Realizacja zadania przyczyni się do prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami przy zachowaniu najlepszej dostępnej techniki.

Odnośnik do strony WFOŚiGW w Łodzi

logo funduszu

PABIANICE MIASTO - HARMONOGRAMY 2021

2021-01-04 07:00:00

Informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów na 2021 rok dla mieszkańców Miasta Pabianice dostępne są w zakładce "Ogłoszenia -> O. Pabianice"

PABIANICE MIASTO - HARMONOGRAMY 2021

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2020-10-19 00:00:00
"EKO-REGION" sp. z o.o. informuje, iż zamierza przeprowadzić dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie zagadnień służących do opracowania dokumentacji przetargowej w tym:
 • opisu przedmiotu zamówienia,
 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • istotnych postanowień umowy,
 • oszacowania wartości zamówienia.

Szczegóły postępowania w dokumentacji załączonej do niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ODBIORZE ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

2020-09-14 00:00:00

”EKO-REGION” sp. z o.o. oferuje do odbioru

ORGANICZNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY „SWER”

 

„SWER” wytwarzany jest w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych w skład których wchodzą m. in. liście, trawa, gałęzie pochodzące z terenów zieleni miejskiej oraz gospodarstw domowych. Posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr. G-742/18 z dn. 17.04.2018 r. na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby.

 

Zastosowanie przy:

 • zakładaniu trawników
 • uprawie roślin ozdobnych,
 • uprawach polowych roślin rolniczych,
 • rekultywacji gleb.

Odbierający zobowiązany będzie do zapoznania się z Instrukcją stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „SWER” przed złożeniem zamówienia.

„SWER” gromadzony jest luzem na placu kompostowym i w takiej formie zostanie załadowany na podstawione jednostki transportowe przez odbierającego. Minimalna ilość to 10 Mg.

 

Odbiór prowadzony jest z terenu  Zakładu  Zagospodarowania Odpadów w Dylowie A, gmina Pajęczno zarządzanego przez Spółkę ”EKO-REGION”

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 18.00

Wypełnione „ZAMÓWIENIE” organicznego środka poprawiającego właściwości gleby  należy przesłać na adres: sekretariat@eko-region.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki ”EKO-REGION” ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

 Szczegółowe informacje w zakresie odbioru organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „SWER”
uzyskają Państwo pod nr tel. 44 633 08 15 wew. 223 lub 226

 

Zamówienie

Decyzja

Instrukcja

 

Regulamin e-faktur

2020-07-06 00:00:00

Odpowiadając na potrzeby klientów Zarząd Spółki postanowił udostępnić możliwość korzystania z faktur przesyłanych drogą elektroniczną. Zasady określone zostały w postanowieniach załączonego poniżej regulaminu.

Regulamin e-faktur

Informacja

2020-03-24 11:15:00

”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie informuje, że obecnie nie ma zagrożenia ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców gmin obsługiwanych przez Spółkę, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Odbiór odpadów przebiega zgodnie z harmonogramem.

Realizując zalecenia właściwych służb sanitarnych, w celu zapewnienia pracownikom odbierającym odpady maksymalnej ochrony, Zarząd Spółki podjął natychmiastowe działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W ramach ochrony pracowników, wszystkie ekipy odbierające odpady zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej, w tym do dezynfekcji.

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA I BIURO ZARZĄDU NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

2020-03-12 07:00:00

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i Biuro Zarządu
będą nieczynne od czwartku 12 marca 2020 r. do odwołania. Prosimy jedynie o kontakt telefoniczny pod nr telefonu
(+48) 44 633-08-15 lub mailowy: sekretariat@eko-region.pl

 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), ”EKO-REGION” sp. z o.o. przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 

Kto jest administratorem Pana/ Pani danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ”EKO–REGION” sp. z o.o., z siedzibą
w ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel.: 446330815, e-mail: sekretariat@eko-region.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o., prosimy o kontakt na adres email: sekretariat@eko-region.pl lub na adres siedziby: ul. Bawełniana 18,  97-400 Bełchatów.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o.?

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w:

 1. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o.,
 2. W celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu stron (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. W celu przekazywania informacji o naszej działalności innym organom i instytucjom jeżeli wymagać tego będą inne przepisy obowiązującego prawa.

 

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

 Pani/ Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych, zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. do momentu odwołania zgody.

 

Jakie ma Pani/ Pan uprawnienia wobec ”EKO–REGION” sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych?

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
 2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
 3. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
 4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
 7. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d). 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług świadczonych przez ”EKO–REGION” sp. z o.o.

 

Pozostałe informacje:

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane będą w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami określonymi w RODO.

 1. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.
 2. Informujemy, że na obiektach stanowiących własność Spółki zamieszczone są urządzenia do monitorowania i nagrywania wizerunku (monitoring). Administratorem tych danych jest Spółka ”EKO-REGION” sp. z o.o.