Harmonogram odbioru odpadów

Przetargi poniżej 215 000 euro

Dostosowanie do przepisów p.poż. wiaty murowanej na odpady palne w Z/I Bełchatów / 2024

2024-06-24 11:26:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu wiaty murowanej na stałe odpady palne znajdującej się na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/945214

Dostawa fabrycznie nowych kontenerów oraz prasokontenerów/2024

2024-06-04 12:15:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowych kontenerów oraz prasokontenerów. 

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/935968

 

Usługa sprzątania pomieszczeń w Z/I Gotartów i Z/I Bełchatów / 2024

2024-05-22 12:40:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na terenie obiektów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o., tj. Z/I Gotartów i Z/I Bełchatów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/930988

Usługa koszenia i pielenia na terenie Z/I Dylów A, Z/I Julków, Z/I Gotartów, SP Wola Kruszyńska, SP Ostrzeszów /2024

2024-04-26 11:00:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi koszenia i pielenia terenów zieleni w 2024 roku, na terenie obiektów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o., tj. Z/I Dylów A, Z/I Julków, Z/I Gotartów, SP Wola Kruszyńska, SP Ostrzeszów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/921143

Dostawa drutu dla Z/I Gotartów i Z/I Julków – umowa ramowa / 2024

2024-02-22 13:27:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zawarcie umowy ramowej na dostawę drutu dla Zakładu /Instalacji w Gotartowie i Zakładu/ Instalacji w Julkowie. 

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/892143

 

Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego na terenie Z/I Bełchatów / 2024

2024-02-19 09:07:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie stałego urządzenia gaśniczego – instalacji mgły wodnej wraz
z detekcją pożaru i sterowana na potrzeby gaszenia rozdrabniarki przemysłowej WEIMA 333 wchodzącej w skład linii do produkcji paliwa alternatywnego i jej najbliższego otoczenia, na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/889787

 

Usługi elektryczne na terenie Z/I Gotartów i SP Ostrzeszów / 2024

2024-01-30 10:13:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Gotartowie, gm. Kluczbork oraz Stacji Przeładunkowej ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej 1a.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/881106

Usługa sprzątania pomieszczeń w SP Wola Kruszyńska i PSZOK Teklinów / 2023

2023-11-09 12:50:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę sprzątania pomieszczeń w SP  Wola Kruszyńska i PSZOK Teklinów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/845085

Ochrona fizyczna obiektów i mienia / 2023

2023-11-09 11:54:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie lokalizacji będących własnością Zamawiającego:

 • Zakład/Instalacja ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice, kod pocztowy: 96-116 Dębowa Góra,
 • Zakład/Instalacja ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Gotartowie, Gotartów 44A,  Kluczbork, 46-200 Kluczbork,
 • Zakład/Instalacja ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
 • Zakład/Instalacja ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Dylowie, gm. Pajęczno, 98-330 Pajęczno.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/844968

 

Dostawa 2 sztuk nowych samochodów osobowych / 2023

2023-11-06 13:11:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych, rok produkcji co najmniej 2023 każdy.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/842751

Usługi elektryczne na terenie Z/I Bełchatów, Z/I Julków, SP Wola Kruszyńska, OUK Łask, OUK Pabianice, OUK Skierniewice, Siedziby Zarządu / 2023

2023-10-30 15:26:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice,

Zakładu/Instalacji w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16,

Stacji Przeładunkowej w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów,

Siedziby Zarządu w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18,

Odział Usług Komunalnych w Skierniewicach, ul. Czerwona 7,

Odział Usług Komunalnych w Pabianicach, ul. Traugutta 6,

Odział Usług Komunalnych w Łasku, ul. Słowackiego 16.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/840285

 

Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych / 2023

2023-09-21 10:19:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę  2 szt. nowych samochodów osobowych.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/821364

Dostawa samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową/2023

2023-09-13 12:15:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do Zakład/Instalacji ”EKO-REGION” sp.  z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/817591

Dostawa kontenerów rolkowych / 2023

2023-09-12 13:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów, rok produkcji / 2023.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/817023

Usługa sprzątania pomieszczeń w OUK w Skierniewicach / 2023

2023-08-25 10:56:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Oddziału Usług Komunalnych w Skierniewicach.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/809829

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach/2023

2023-08-18 14:00:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę, montaż i uruchomienie nowego systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/807307

Dostawa i montaż bloków betonowych na terenie Z/I Julków / 2023

2023-08-18 10:41:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż bloków betonowych na terenie Zakładu/Instalacji       ”EKO-REGION” sp. z o. o. w Julkowie, gm. Skierniewice.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/806908

Usługi elektryczne na terenie Z/I w Dylowie A II / 2023

2023-08-01 10:30:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o. o. w Dylowie A, gm. Pajęczno.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/800560

Przebudowa systemu zbierania i odprowadzania ścieków wraz z budową podziemnego zbiornika bezodpływowego II/ 2023

2023-07-28 08:44:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie przebudowy systemu zbierania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych wraz z budową podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności czynnej 180m3 na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/799373

Usługa sprzątania pomieszczeń w SP Ostrzeszów, OUK Skierniewice, OUK Łask, OUK Pabianice /2023

2023-07-14 09:50:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę sprzątania pomieszczeń w SP Ostrzeszów, OUK Skierniewice, OUK Łask, OUK Pabianice.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/793697

Usługi elektryczne na terenie Z/I w Dylowie A /2023

2023-06-29 08:59:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o. o. w Dylowie, gm. Pajęczno.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/786796

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Z/I Julków/ 2023

2023-06-19 12:38:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z dachami na budynkach ”EKO-REGION” sp. z o. o. Instalacja Komunalna Julków, 96-116 nr dz. 2/2; 2/3; 2/4; 3/1; 4/3; 9/4; 9/2 Julków, obręb Żelazna, gm. Skierniewice.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/782035

 

Usługa sprzatania pomieszczeń w Z/I Gotartów i Z/I Bełchatów/2023

2023-05-22 13:52:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę sprzątania pomieszczeń w Z/I w Gotartów i Z/I Bełchatów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/770291

Przebudowa sieci energetycznej 15 kV/ 2023

2023-05-16 10:41:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie przebudowy sieci energetycznej 15 kV na działkach o numerach ewid.81/3, 81/9 na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz na działkach o numerach ewid. 81/7, 82,88,89 obręb 17 miasto Bełchatów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/767208

Przebudowa systemu zbierania i odprowadzania ścieków wraz z budową podziemnego zbiornika bezodpływowego/ 2023

2023-05-08 15:05:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie przebudowy systemu zbierania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych wraz z budową podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności czynnej 180m3 na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/763747

Dostawa drutu dla Z/I Gotartów i Z/I Julków – umowa ramowa /2023

2023-04-24 14:06:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zawarcie umowy ramowej na dostawę drutu dla Zakładu /Instalacji w Gotartowie i Zakładu/ Instalacji w Julkowie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/758239

Usługa koszenia i pielenia na terenie Z/I Dylów A, Z/I Julków, Z/I Gotartów, SP Wola Kruszyńska, SP Ostrzeszów /2023

2023-04-11 13:50:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę koszenia i pielenia na terenie Z/I Dylów A, Z/I Julków, Z/I Gotartów, SP Wola Kruszyńska, SP Ostrzeszów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/752302

Dostawa wózka widłowego do Z/I Bełchatów/ 2023

2023-03-07 07:40:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wózka widłowego do Zakładu/ Instalacji w Bełchatowie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/737277

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w OUK w Skierniewicach/ 2023

2023-02-24 09:05:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowo - biurowego oraz na dachu wiaty magazynowej zlokalizowanych w Oddziale Usług Komunalnych ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/731930

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SP Wola Kruszyńska/ 2023

2023-02-23 08:20:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Stacji Przeładunkowej ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/731847

Usługi elektryczne V / 2022

2023-02-06 13:54:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork,
 • Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, ul. Ceglarska,

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/724560

Usługi elektryczne IV / 2022

2022-12-15 13:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice,
 • Zakładu/Instalacji w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16,
 • Zakładu/Instalacji w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów,
 • Siedziby Zarządu w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18,
 • Oddziału Usług Komunalnych (OUK) Skierniewice, ul. Czerwona 7,
 • Oddziału Usług Komunalnych (OUK) Pabianice, ul. Traugutta 6A,
 • Oddziału Usług Komunalnych (OUK) Łask, ul. Żeromskiego 14.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/706207

Usługi elektryczne III / 2022

2022-11-30 09:31:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice,
 • Zakładu/Instalacji w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 14 i 16,
 • Zakładu/Instalacji w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów,
 • Siedziby Zarządu w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18,
 • Oddziału Usług Komunalnych (OUK) Skierniewice, ul. Czerwona 7,
 • Oddziału Usług Komunalnych (OUK) Pabianice, ul. Traugutta 6A,
 • Oddziału Usług Komunalnych (OUK) Łask, ul. Żeromskiego 14.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/697858

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Z/I w Woli Kruszyńskiej i PSZOK w Teklinowie / 2022

2022-11-30 08:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń i utrzymaniu w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie:

 • Zakładu/Instalacji w Woli Kruszyńskiej - Zadanie nr 1,
 • PSZOK w Teklinowie – Zadanie nr 2.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/697827

Dostawa i montaż osuszacza do Z/I w Julkowie / 2022

2022-10-06 14:14:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dostawę i montaż osuszacza adsorpcyjnego z dmuchawą wentylatorową i grzałką zewnętrzną przeznaczonego do osuszania sprężonego powietrza w hali sortowni w Zakładzie/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/672817

Remont elewacji budynków przy ul. Bawełnianej 18 II /2022

2022-09-20 09:30:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie prac remontowych polegających na wyczyszczeniu, naprawie i pomalowaniu elewacji zewnętrznej budynków biurowych zlokalizowanych przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/665273

 

Usługi elektryczne II / 2022

2022-09-13 11:35:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork,
 • Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie, ul. Ceglarska,
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Teklinowie, gm. Wieruszów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/662483

Dostawa drutu II/ 2022

2022-09-01 11:29:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawę drutu dla Zakładów/ Instalacji w Julkowie i Gotartowie, posiadających prasy HSM VK 7215R, działających w ramach linii do przetwarzania i sortowania odpadów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/658029

Dostawa fabrycznie nowych wózków widłowych/2022

2022-08-22 11:22:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającym na dostawie 2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowych, rop produkcji 2022.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/654008

Remont elewacji budynków przy ul. Bawełnianej 18/2022.

2022-08-08 13:42:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez na wykonanie prac remontowych polegających na wyczyszczeniu, naprawie i pomalowaniu elewacji zewnętrznej budynków biurowych zlokalizowanych przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/649396

Dostawa nowego samochodu z przestrzenią ładunkową/2022

2022-08-04 14:15:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawie nowego samochodu z przestrzenią ładunkową.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/648360

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Z/I Ostrzeszów i w OUK Skierniewice, Łask, Pabianice / 2022

2022-07-28 12:20:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości
i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/645374

Wykonanie instalacji odgazowania na kwaterach składowania odpadów w Z/I w Gotartowie II/2022

2022-07-12 10:14:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą wykonaniu instalacji odgazowania na kwaterach składowania odpadów w Zakładzie/Instalacji
"EKO-REGION" sp. z o.o. w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/620572

Usługi elektryczne / 2022

2022-07-11 11:48:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

-        Zakładu/Instalacji w Dylowie,

-        Zakładu/Instalacji w Gotartowie,

-        Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie,

-        Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Teklinowie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/628922

Dostawa kontenerów rolkowych/2022

2022-07-07 14:15:00

x

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawie fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów, rok produkcji 2022.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;  https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/636856

Dostawa nowego samochodu osobowego/2022

2022-06-20 14:04:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawie nowego samochodu osobowego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/628922

Usługa sprzątania i utrzymania czystości II/2022

2022-06-03 12:14:00

 ”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/transakcja/622485

Usługa sprzątania i utrzymania czystości/2022

2022-05-31 13:06:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

 

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/620575

Wykonanie instalacji odgazowania na kwaterach składowania odpadów w Z/I w Gotartowie/2022

2022-05-31 11:44:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą wykonaniu instalacji odgazowania na kwaterach składowania odpadów w Zakładzie/Instalacji
"EKO-REGION" sp. z o.o. w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/620572

Dostawa drutu/ 2022

2022-04-28 12:46:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawę drutu dla Zakładów/ Instalacji w Julkowie i Gotartowie, posiadających prasy HSM VK 7215R, działających w ramach linii do przetwarzania i sortowania odpadów.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/606461

Dostawa naczepy/cysterny asenizacyjnej / 2022

2022-04-06 13:31:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, polegającą na dostawie fabrycznie nowej naczepy/cysterny asenizacyjnej do Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/ID 596970

 

Dostawa zamiatarki przegubowej Gotartów II/2022

2022-03-21 14:04:00

EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawę wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/ID 589064

Dostawa zamiatarki przemysłowej Z/I Bełchatów/2022

2022-03-15 09:14:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, polegającą na dostawie fabrycznie nowej zamiatarki przemysłowej do Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/585965

Usługa koszenia i pielenia /2022

2022-03-14 08:27:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na wykonanie usługi koszenia i pielenia terenów zieleni w 2022 roku na terenie obiektów zarządzanych przez "EKO-REGION" sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/564163

Belownica półautomatyczna – Z/I Bełchatów/2022

2022-03-11 14:43:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawie i montażu fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w Zakładzie/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/585180

Dostawa zamiatarki przegubowej Gotartów / 2022

2022-01-20 10:26:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawę wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/564163

 

Dostawa samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową/2022

2022-01-04 11:28:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawie samochodu osobowego z przestrzenią ładunkową, fabrycznie nowego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/559185

Usługa sprzątania i utrzymania czystości IV/2021

2021-12-29 09:34:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/557422

Dostawa zamiatarki – Gotartów II/2021

2021-12-21 09:54:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na dostawę wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/555192

Wymiana i tagowanie pojemników II/ 2021

2021-12-17 12:42:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji polegającą na usłudze wymiany pojemników oraz tagowanie pojemników z terenu miasta Pabianic.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/554207

Przebudowa poddasza II /2021.

2021-12-02 11:26:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku biurowym siedziby zarządu ”EKO - REGION”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545956

Dostawa systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach.

2021-12-02 08:56:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545843

Dostawa zamiatarki-Gotartów/2021

2021-11-30 14:26:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/544715

System monitorowania GPS / 2021

2021-11-24 14:47:00

 EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostarczenie, zamontowania, uruchomienia oraz świadczenia usługi o charakterze ciągłym polegającej na monitorowaniu systemem bazującym na systemie pozycjonowania satelitarnego (zwanym dalej systemem monitorowania GPS).

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/541607

 

Usługi elektryczne II /2021

2021-11-24 13:22:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji w Julkowie, Bełchatowie, Koluszkach, Woli Kruszyńskiej, Siedzibie Zarządu w Bełchatowie, Oddziału w Skierniewicach , Pabianicach i Łasku.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/541461

Dostawa monitoringu wizyjnego na pojazdach / 2021

2021-11-24 10:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego na pojazdach.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/541160

Usługa sprzątania i utrzymania czystości III/2021

2021-11-10 13:53:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/535049

 

Wymiana i tagowanie pojemników/ 2021

2021-11-04 08:10:00

"EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zamówienie publiczne polega na usłudze wymiany pojemników oraz tagowanie pojemników z terenu miasta Pabianic.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/531391

Dostawa samochodu osobowego typu hatchback II /2021

2021-10-29 10:34:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/529385

Przebudowa poddasza/2021

2021-10-21 23:49:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie podstawowym na wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku biurowym siedziby Zarządu "EKO-REGION" sp. z o.o. przy ul. Bawełnianej 18
w Bełchatowie.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/525111

 

 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego - Dylów/ 2021

2021-10-20 14:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej
na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/524774

Dostawa i montaż taśm gumowych/2021

2021-10-13 14:45:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę i montaż taśm gumowych do maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/521266

Dostawa samochodu typu wywrotka/2021

2021-10-13 11:37:00

x

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,2 tony z zabudową typu wywrotka, rok produkcji 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/520949

Dostawa 2 szt. wózków widłowych/2021

2021-10-11 11:01:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę  2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowego, rok produkcji 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/519490

Dostawa 2 szt. samochodów typu wywrotka CNG/2021

2021-10-08 13:16:00

x

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/519101

 

Dostawa samochodu osobowego typu hatchback/2021

2021-09-28 12:07:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/513867

 

Dostawa-wózek widłowy Gotartów/2021

2021-09-02 11:30:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego, rok produkcji 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/502951

Dostawa drut-umowa ramowa/2021

2021-08-26 14:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę drutu na teren zakładu/instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice oraz na teren zakładu/instalacji w Gotartowie.
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/500615

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków III/ 2021

2021-08-12 13:25:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków przemysłowych i bytowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/495268

Dostawa ciągnika rolniczego / 2021

2021-08-02 13:45:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji min. 2020

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/490917

Dostawa 2 sztuk prasokontenerów / 2021

2021-07-16 14:29:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych prasokontenerów o pojemności minimum 20 m3.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/484920

Usługi elektryczne/2021

2021-07-16 11:17:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie, Zakładu/Instalacji w Gotartowie, Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Teklinowie.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/484625

 

 

Dostawa i montaż belownicy Z/I Bełchatów III/ 2021

2021-07-07 14:17:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/480823

Usługa sprzątania i utrzymania czystości II/ 2021

2021-07-01 14:59:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na terenie:

 1. Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie
 2. Oddziału w Skierniewicach
 3. Oddziału w Łasku
 4. Oddziału w Pabianicach
 5. Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 6. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Teklinowie

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone.

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/478479

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków II/ 2021

2021-06-10 14:19:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków przemysłowych i bytowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/469105

 

Dostawa kontenerów/ 2021

2021-06-02 13:32:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone.

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/466362

Usługa sprzątania i utrzymania czystości/ 2021

2021-05-20 11:46:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na terenie:

 1. Zakładu/Instalacji w Gotartowie
 2. Zakładu/Instalacji w Julkowie
 3. Zakładu/Instalacji w Dylowie
 4. Zakładu/Instalacji w Bełchatowie
 5. Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie
 6. Oddziału w Skierniewicach
 7. Oddziału w Łasku
 8. Oddziału w Pabianicach
 9. Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 10. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Teklinowie

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności
oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone.

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/460595

Dostawa i montaż belownicy Z/I w Bełchatowie II/ 2021

2021-05-04 11:53:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/453613

Tagowanie pojemników / 2021

2021-04-29 15:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę tagów wraz z ich montażem na pojemnikach do odbioru odpadów oraz uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników do odbioru odpadów przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID UHF).

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452706

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków/ 2021

2021-04-23 11:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków przemysłowych
i bytowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/449952

Dostawa 2 samochodów dostawczych II/ 2021

2021-04-01 10:06:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na dostawę dwóch samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową, fabrycznie nowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/442149

Dostawa mobilnego przesiewacza/ 2021

2021-03-25 13:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu  na dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

 

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:ttps://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/411380

Dostawa i montaż belownicy Z/I w Bełchatowie /2021

2021-03-24 13:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji, na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie
przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/439166

Dostawa drutu – umowa ramowa/ 2020

2020-12-21 14:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem będzie zawarcie umowy bądź umów ramowych na dostawę drutu w roku 2021 dla zakładów/instalacji w Julkowie i Gotartowie, posiadających prasy HSM VK 7215R działające w ramach linii do przetwarzania i sortowania odpadów.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/409393

Usługa koszenia i pielenia II/ 2020

2020-12-17 12:08:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę koszenia i pielenia terenów zieleni w 2020-2021 roku znajdujących się w Zakładzie/ Instalacji                  w Gotartowie.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/408306

Dostawa przyczepy III/ 2020

2020-11-24 08:26:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/398966

Usługa koszenia i pielenia/ 2020

2020-11-13 12:33:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę koszenia i pielenia terenów zieleni w 2020-2021 roku znajdujących się w:

 • Zakładzie/ Instalacji w Dylowie,
 • Zakładzie/ Instalacji w Julkowie,
 • Zakładzie/ Instalacji w Gotartowie,
 • Zakładzie/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej,
 • Zakładzie/ Instalacji w Ostrzeszowie.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl.proceeding/invitations/395796

Dostawa samochodu dostawczego - 1 szt./ 2020

2020-11-12 10:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl.proceeding/invitations/395244

Usługi elektryczne III/ 2020

2020-11-05 10:50:00

Dostawa przyczepy II/ 2020

2020-09-14 13:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

 

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/377243

Dostawa przyczepy/ 2020

2020-08-19 13:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/371414

Dostawa samochodów dostawczych - 3 szt. II/ 2020

2020-08-12 11:54:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów dostawczych, fabrycznie nowych, każdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rok produkcji 2019 lub 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/369936

Dostawa komputerów i notebooków II/ 2020

2020-08-05 12:51:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych oraz notebooków wyprodukowanych w 2020r.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/368603


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Usługi elektryczne II/ 2020

2020-07-24 09:59:00

Dostawa komputerów i notebooków / 2020

2020-07-16 13:41:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych oraz notebooków wyprodukowanych w 2020r.

W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364319


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Dostawa ziemi/ 2020

2020-06-19 11:40:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ziemi dla Z/ I w Gotartowie i dla Z/I w Julkowie.

W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/357456


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

 

Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego/2020

2020-06-10 12:11:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonaniu i montażu stałego urządzenia gaśniczego w hali przyjęcia odpadów, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, w:

 • Zakładzie/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice
 • Zakładzie/ Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork

 

Dostawa samochodu osobowego/ 2020

2020-06-04 15:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2020.

ZNAK POSTĘPOWANIA: Dostawa samochodu osobowego/ 2020
W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/354251  


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

 

Usługi elektryczne/ 2020

2020-06-03 14:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/ Instalacji w Julkowie
 • Zakładu/ Instalacji w Ostrzeszowie
 • Zakładu/ Instalacji w Gotartowie
 • Zakładu/ Instalacji w Bełchatowie
 • Zakładu/ Instalacji w Dylowie
 • Zakładu/ Instalacji w Koluszkach
 • Zakładu/ Przesypowni w Teklinowie
 • Zakładu/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 • Siedziby Zarządu
 • Oddziału w Skierniewicach
 • Oddziału w Pabianicach
 • Oddziału w Łasku

Dostawa samochodów dostawczych – 3 szt./ 2020

2020-05-08 12:39:00

monitoring wizyjny w Teklinowie/ 2020

2020-03-09 14:43:00

Dostawa kontenerów/ 2020

2020-02-13 15:08:06

Monitoring wizyjny PSZOK Kolonia Szczercowska/2020

2020-01-28 15:15:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie nieruchomości w Kolonii Szczercowskiej gm. Szczerców – Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych

dostawa drutu - umowa ramowa/ 2019

2020-01-07 13:34:00

monitoring wizyjny Gotartów/ 2019

2019-11-04 08:22:00

monitoring wizyjny w Julkowie/ 2019

2019-09-18 13:08:00

Kredyt inwestycyjny- pojemniki /2019

2019-06-11 11:46:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup nowych pojemników plastikowych przeznaczonych do zbiórki odpadów.

 

Zakup materiałów poligraficznych /2019

2019-02-20 14:30:00