Harmonogram odbioru odpadów

Przetargi poniżej 214 000 euro

Przebudowa poddasza II /2021.

2021-12-02 11:26:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku biurowym siedziby zarządu ”EKO - REGION”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545956

Dostawa systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach.

2021-12-02 08:56:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu identyfikacji pojemników RFID na pojazdach.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/545843

Dostawa zamiatarki-Gotartów/2021

2021-11-30 14:26:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej do Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/544715

System monitorowania GPS / 2021

2021-11-24 14:47:00

 EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostarczenie, zamontowania, uruchomienia oraz świadczenia usługi o charakterze ciągłym polegającej na monitorowaniu systemem bazującym na systemie pozycjonowania satelitarnego (zwanym dalej systemem monitorowania GPS).

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/541607

 

Usługi elektryczne II /2021

2021-11-24 13:22:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji w Julkowie, Bełchatowie, Koluszkach, Woli Kruszyńskiej, Siedzibie Zarządu w Bełchatowie, Oddziału w Skierniewicach , Pabianicach i Łasku.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/541461

Dostawa monitoringu wizyjnego na pojazdach / 2021

2021-11-24 10:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego na pojazdach.

Postępowanie prowadzone jest na platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/541160

Usługa sprzątania i utrzymania czystości III/2021

2021-11-10 13:53:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/535049

 

Wymiana i tagowanie pojemników/ 2021

2021-11-04 08:10:00

"EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zamówienie publiczne polega na usłudze wymiany pojemników oraz tagowanie pojemników z terenu miasta Pabianic.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/531391

Dostawa samochodu osobowego typu hatchback II /2021

2021-10-29 10:34:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/529385

Przebudowa poddasza/2021

2021-10-21 23:49:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie podstawowym na wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku biurowym siedziby Zarządu "EKO-REGION" sp. z o.o. przy ul. Bawełnianej 18
w Bełchatowie.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/525111

 

 

Rozbudowa monitoringu wizyjnego - Dylów/ 2021

2021-10-20 14:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu podstawowego na wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej
na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/524774

Dostawa i montaż taśm gumowych/2021

2021-10-13 14:45:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę i montaż taśm gumowych do maszyn i urządzeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/521266

Dostawa samochodu typu wywrotka/2021

2021-10-13 11:37:00

x

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,2 tony z zabudową typu wywrotka, rok produkcji 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/520949

Dostawa 2 szt. wózków widłowych/2021

2021-10-11 11:01:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę  2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowego, rok produkcji 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/519490

Dostawa 2 szt. samochodów typu wywrotka CNG/2021

2021-10-08 13:16:00

x

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym

w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/519101

 

Dostawa samochodu osobowego typu hatchback/2021

2021-09-28 12:07:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback, rok produkcji minimum 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/513867

 

Dostawa-wózek widłowy Gotartów/2021

2021-09-02 11:30:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego, rok produkcji 2021.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/502951

Dostawa drut-umowa ramowa/2021

2021-08-26 14:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę drutu na teren zakładu/instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice oraz na teren zakładu/instalacji w Gotartowie.
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/500615

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków III/ 2021

2021-08-12 13:25:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków przemysłowych i bytowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/495268

Dostawa ciągnika rolniczego / 2021

2021-08-02 13:45:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji min. 2020

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/490917

Dostawa 2 sztuk prasokontenerów / 2021

2021-07-16 14:29:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych prasokontenerów o pojemności minimum 20 m3.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/484920

Usługi elektryczne/2021

2021-07-16 11:17:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie, Zakładu/Instalacji w Gotartowie, Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Teklinowie.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/484625

 

 

Dostawa i montaż belownicy Z/I Bełchatów III/ 2021

2021-07-07 14:17:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/480823

Usługa sprzątania i utrzymania czystości II/ 2021

2021-07-01 14:59:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na terenie:

 1. Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie
 2. Oddziału w Skierniewicach
 3. Oddziału w Łasku
 4. Oddziału w Pabianicach
 5. Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 6. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Teklinowie

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone.

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/478479

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków II/ 2021

2021-06-10 14:19:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków przemysłowych i bytowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/469105

 

Dostawa kontenerów/ 2021

2021-06-02 13:32:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone.

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/466362

Usługa sprzątania i utrzymania czystości/ 2021

2021-05-20 11:46:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania w nich czystości wraz z utrzymaniem czystości i sprzątaniem miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na terenie:

 1. Zakładu/Instalacji w Gotartowie
 2. Zakładu/Instalacji w Julkowie
 3. Zakładu/Instalacji w Dylowie
 4. Zakładu/Instalacji w Bełchatowie
 5. Zakładu/Instalacji w Ostrzeszowie
 6. Oddziału w Skierniewicach
 7. Oddziału w Łasku
 8. Oddziału w Pabianicach
 9. Zakładu/Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 10. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Teklinowie

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności
oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone.

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/460595

Dostawa i montaż belownicy Z/I w Bełchatowie II/ 2021

2021-05-04 11:53:00

 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/453613

Tagowanie pojemników / 2021

2021-04-29 15:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę tagów wraz z ich montażem na pojemnikach do odbioru odpadów oraz uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników do odbioru odpadów przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID UHF).

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452706

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków/ 2021

2021-04-23 11:04:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport ścieków przemysłowych
i bytowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/449952

Dostawa 2 samochodów dostawczych II/ 2021

2021-04-01 10:06:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji na dostawę dwóch samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową, fabrycznie nowych.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone

pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/442149

Dostawa mobilnego przesiewacza/ 2021

2021-03-25 13:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu  na dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do zakładu/instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

 

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:ttps://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/411380

Dostawa i montaż belownicy Z/I w Bełchatowie /2021

2021-03-24 13:51:00

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji, na dostawę i montaż fabrycznie nowej półautomatycznej belownicy poziomej wraz z elementami pomocniczymi oraz wykonaniem prac towarzyszących w zakładzie/instalacji w Bełchatowie
przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/439166

Dostawa drutu – umowa ramowa/ 2020

2020-12-21 14:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem będzie zawarcie umowy bądź umów ramowych na dostawę drutu w roku 2021 dla zakładów/instalacji w Julkowie i Gotartowie, posiadających prasy HSM VK 7215R działające w ramach linii do przetwarzania i sortowania odpadów.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/409393

Usługa koszenia i pielenia II/ 2020

2020-12-17 12:08:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę koszenia i pielenia terenów zieleni w 2020-2021 roku znajdujących się w Zakładzie/ Instalacji                  w Gotartowie.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/408306

Dostawa przyczepy III/ 2020

2020-11-24 08:26:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/398966

Usługa koszenia i pielenia/ 2020

2020-11-13 12:33:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę koszenia i pielenia terenów zieleni w 2020-2021 roku znajdujących się w:

 • Zakładzie/ Instalacji w Dylowie,
 • Zakładzie/ Instalacji w Julkowie,
 • Zakładzie/ Instalacji w Gotartowie,
 • Zakładzie/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej,
 • Zakładzie/ Instalacji w Ostrzeszowie.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl.proceeding/invitations/395796

Dostawa samochodu dostawczego - 1 szt./ 2020

2020-11-12 10:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl.proceeding/invitations/395244

Usługi elektryczne III/ 2020

2020-11-05 10:50:00

Dostawa przyczepy II/ 2020

2020-09-14 13:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

 

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/377243

Dostawa przyczepy/ 2020

2020-08-19 13:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przyczepy skorupowej, tandemowa, rok produkcji 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/371414

Dostawa samochodów dostawczych - 3 szt. II/ 2020

2020-08-12 11:54:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów dostawczych, fabrycznie nowych, każdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rok produkcji 2019 lub 2020.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/369936

Dostawa komputerów i notebooków II/ 2020

2020-08-05 12:51:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych oraz notebooków wyprodukowanych w 2020r.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/368603


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Usługi elektryczne II/ 2020

2020-07-24 09:59:00

Dostawa komputerów i notebooków / 2020

2020-07-16 13:41:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych oraz notebooków wyprodukowanych w 2020r.

W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364319


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Dostawa ziemi/ 2020

2020-06-19 11:40:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ziemi dla Z/ I w Gotartowie i dla Z/I w Julkowie.

W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/357456


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

 

Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego/2020

2020-06-10 12:11:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonaniu i montażu stałego urządzenia gaśniczego w hali przyjęcia odpadów, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, w:

 • Zakładzie/ Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice
 • Zakładzie/ Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork

 

Dostawa samochodu osobowego/ 2020

2020-06-04 15:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2020.

ZNAK POSTĘPOWANIA: Dostawa samochodu osobowego/ 2020
W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP). Postępowanie jest prowadzone na bezpłatnej Platformie Open Nexus, która umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Przedmiotowe postępowanie zostało umieszczone;

pod linkiem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/354251  


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr telefonu (22) 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

 

Usługi elektryczne/ 2020

2020-06-03 14:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie:

 • Zakładu/ Instalacji w Julkowie
 • Zakładu/ Instalacji w Ostrzeszowie
 • Zakładu/ Instalacji w Gotartowie
 • Zakładu/ Instalacji w Bełchatowie
 • Zakładu/ Instalacji w Dylowie
 • Zakładu/ Instalacji w Koluszkach
 • Zakładu/ Przesypowni w Teklinowie
 • Zakładu/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
 • Siedziby Zarządu
 • Oddziału w Skierniewicach
 • Oddziału w Pabianicach
 • Oddziału w Łasku

Dostawa samochodów dostawczych – 3 szt./ 2020

2020-05-08 12:39:00

monitoring wizyjny w Teklinowie/ 2020

2020-03-09 14:43:00

Dostawa kontenerów/ 2020

2020-02-13 15:08:06

Monitoring wizyjny PSZOK Kolonia Szczercowska/2020

2020-01-28 15:15:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie nieruchomości w Kolonii Szczercowskiej gm. Szczerców – Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych

dostawa drutu - umowa ramowa/ 2019

2020-01-07 13:34:00

Dostawa III samochodów osobowych/ 2019

2020-01-07 09:14:00

monitoring wizyjny w Koluszkach/ 2019

2019-12-20 09:40:00

Kredyt inwestycyjny – paliwa Z/I Bełchatów/ 2019

2019-11-04 14:28:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego na opracowanie przez Wykonawcę projektu wykonania prac, w tym projektu posadowienia, dostawy i montażu maszyn i urządzeń  w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu/ Instalacji ”EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie wraz z projektem branży elektrycznej – zasilania, opisem sterowania i automatyki oraz projektem wykonania wszelkich prac mających na celu prawidłowe posadowienie oraz działanie maszyn i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz całej linii do produkcji paliwa alternatywnego.

monitoring wizyjny Gotartów/ 2019

2019-11-04 08:22:00

monitoring wizyjny w Julkowie/ 2019

2019-09-18 13:08:00

monitoring wizyjny w Bełchatowie oraz Woli Kruszyńskiej II/ 2019

2019-08-22 15:01:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

monitoring wizyjny w Bełchatowie oraz Woli Kruszyńskiej/ 2019

2019-08-08 11:21:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów.

monitoring wizyjny w Ostrzeszowie /2019

2019-07-15 14:03:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w zakładzie/instalacji w Ostrzeszowie.

 

dostawa kontenerów 1 /2019

2019-07-09 08:59:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kontenerów rolkowych do gromadzenia i transportu odpadów.

 

Kredyt inwestycyjny- pojemniki /2019

2019-06-11 11:46:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup nowych pojemników plastikowych przeznaczonych do zbiórki odpadów.

 

Dostawa i montaż przenośnika Bełchatów /2019

2019-05-22 14:25:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę, montaż, wykonanie przyłączenia elektrycznego i wpięcie w układ sterowania oraz uruchomienie przenośnika łańcuchowego w ramach linii do produkcji paliwa alternatywnego w zakładzie/instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.

                                                          

monitoring wizyjny w Dylowie /2019

2019-04-30 12:52:00

 

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie /instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno.

system sygnalizacji pożaru – Gotartów /2019

2019-03-19 10:27:00

Zarząd Spółki ”EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w zakładzie / instalacji w Gotartowie z możliwością przesyłania sygnałów alarmowych do stacji odbiorczej KP PSP w Kluczborku.

 

Zakup materiałów poligraficznych /2019

2019-02-20 14:30:00