Harmonogram odbioru odpadów

O. Bełchatów

Wola Krzysztoporska

Lokalizacja PSZOK
Wola Krzysztoporska ul. Cmentarna 22
Kontakt
UG Wola Krzysztoporska tel. 44 616 39 61
Godziny otwarcia PSZOK
każda sobota w godzinach 8.00 - 18.00

Gmina Szczerców

Lokalizacja PSZOK
Szczercowska Wieś
Kontakt
UG Szczerców tel. 44 631 80 50
Godziny otwarcia PSZOK
każdy piątek w godzinach 11.00- 19.00 każda sobota w godzinach 9.00 - 13.00

Miasto Bełchatów

Lokalizacja PSZOK
Bełchatów, ul. Przemysłowa 16
Kontakt
44 635 37 12 w. 49
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00- 18.00 oraz w I i III sobotę miesiąca w godzinach 9.00 - 13.00

Gmina Rusiec

Lokalizacja PSZOK
Rusiec
Kontakt
UG Rusiec tel. 43 676 60 11
Godziny otwarcia PSZOK
w I środę miesiąca 8.00 - 12.00 w II środę miesiąca 14.00- 18.00

Gmina Kluki

Lokalizacja PSZOK
Działka oznaczona nr 989, obręb ewidencyjny Kluki
Kontakt
UG Kluki tel. 44 631 50 02
Godziny otwarcia PSZOK
środa, czwartek, piątek 10.00 - 16.00
I,II,III sobotę miesiąca 9.00 - 15.00
IV wtorek miesiąca 10.00 - 16.00

Gmina Drużbice

Lokalizacja PSZOK
Drużbice Kolonia 86
Kontakt
UG Drużbice tel. 44 631 10 78
Godziny otwarcia PSZOK
w każdą sobotę w godzinach 9.00 - 17.00

Miasto i Gmina Zelów

Lokalizacja PSZOK
Mauryców 1a
Kontakt
UMiG Zelów tel. 44 634 10 00
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00 w III sobotę 10.00 - 16.00 po III sobocie poniedziałek - zamknięte

Gmina Bełchatów

Lokalizacja PSZOK
Zawady
Kontakt
UG Bełchatów tel: 44 632 65 68 wew.31
Godziny otwarcia PSZOK
w każdy wtorek i czwartek
w godz. 11.00 - 18.00 (w okresie IV-X);
9.00 - 17.00 (w okresie XI-III)
oraz w każdą sobotę
w godz. 9.00 - 15.00 (w okresie IV-X);
9.00 - 13.00 (w okresie XI-III)
image/svg+xml Belchatowski3 Belchatowski3 G m i n a S z c z e r c ó w G m i n a K l u k i M i a s t o B e ł c h at ó w G m i n a B e ł c h at ó w M i a s t o i G m i n a Z e l ó w G m i n a D r u ż b i c e G m i n a W o l a K r z y s z t o p o r s k a G m i n a K l e s z c z ó w G m i n a R u s i e c