Harmonogram odbioru odpadów

O. Bełchatów

Gmina Wola Krzysztoporska

Lokalizacja PSZOK
Wola Krzysztoporska ul. Cmentarna 22
Kontakt
UG Wola Krzysztoporska tel. 44 616 39 61
Godziny otwarcia PSZOK
każda sobota w godzinach 8.00 - 16.00
każda środa w godzinach 15.00 - 19.00 (w okresie od kwietnia do września)

Gmina Szczerców

Lokalizacja PSZOK
Szczercowska Wieś
Kontakt
EKO-REGION tel. 44 632 39 00, UG Szczerców tel. 44 631 80 50
Godziny otwarcia PSZOK
każdy czwartek w godzinach 11.00- 19.00 każda sobota w godzinach 9.00 - 13.00

Miasto Bełchatów

Lokalizacja PSZOK
Bełchatów, ul. Przemysłowa 16
Kontakt
44 635 37 12 w. 49
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00- 18.00 oraz w I i III sobotę miesiąca w godzinach 9.00 - 13.00

Gmina Rusiec

Lokalizacja PSZOK
Rusiec
Kontakt
UG Rusiec tel. 43 676 60 11
Godziny otwarcia PSZOK
w I środę miesiąca 8.00 - 12.00 w II środę miesiąca 14.00- 18.00

Gmina Kluki

Lokalizacja PSZOK
Działka oznaczona nr 989, obręb ewidencyjny Kluki
Kontakt
UG Kluki tel. 44 631 50 02
Godziny otwarcia PSZOK
IV wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 16.00
w środy, czwartki i piątki w godz. 12.00 - 18.00
w I,II i III sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 15.00


Miasto i Gmina Zelów

Lokalizacja PSZOK
Mauryców 1a
Kontakt
UMiG Zelów tel. 44 634 10 00
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek i wtorek w godz. 08.00 - 15.00
środa, czwartek, piątek w godz. 11:00 - 18:00

Gmina Bełchatów

Lokalizacja PSZOK
Zawady
Kontakt
607 829 296
Godziny otwarcia PSZOK
wtorek i czwartek w godz. 9:00 - 18:00
środę i piątek w godz. 9:00-17:00
w każdą sobotę w godz. 8.00 - 14.00

Gmina Drużbice

Lokalizacja PSZOK
Drużbice Kolonia 86
Kontakt
Urząd Gminy Drużbice tel. 44 631 10 79
Godziny otwarcia PSZOK
w każdy piątek od 9.00 do 17.00

Gmina Kleszczów

Lokalizacja PSZOK
Łękińsko, ul. Topolowa 6 (obok oczyszczalni ścieków)
Kontakt
697-969-104
Godziny otwarcia PSZOK
• w sezonie wiosenno-letnim (1 kwietnia – 30 września)
o poniedziałek – piątek od godz. 11.00 do 19.00
o sobota 9.00 do 19.00
• w sezonie jesienno-zimowym (1 października – 31 marca)
o poniedziałek – piątek od godz. 10.00 do 18.00
o sobota 8.00 do 18.00
image/svg+xml Belchatowski3 Belchatowski3 G m i n a S z c z e r c ó w G m i n a K l u k i M i a s t o B e ł c h at ó w G m i n a B e ł c h at ó w M i a s t o i G m i n a Z e l ó w G m i n a D r u ż b i c e G m i n a W o l a K r z y s z t o p o r s k a G m i n a K l e s z c z ó w G m i n a R u s i e c