Harmonogram odbioru odpadów

O. Łask

Miasto i Gmina Łask

Lokalizacja PSZOK
Łask, ul. Lutomierska 2
Kontakt
UMiG Łask tel. 43 676 83 00
Godziny otwarcia PSZOK
wtorek i czwartek- 11:00-19:00: 1 i 3 sobota miesiąca-09:00-13:00

Sędziejowice

Lokalizacja PSZOK
Sędziejoiwce Kolonia 12
Kontakt
UG Sędziejowice tel. 43 67 711 57
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek - piątek 8:00-15:00

Widawa

Lokalizacja PSZOK
Widawa, ul. Kiełczygłowska
Kontakt
UG Widawa tel. 43 672 10 34
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek 08:00-13:00; piątek 12:00-15:00

Dobroń

Lokalizacja PSZOK
Dobroń ul. Zakrzewki 14
Kontakt
UG Dobroń tel. 43 677 26 83
Godziny otwarcia PSZOK
wtorek i czwartek 15:00-18:00; sobota 08:12:00

Brąszewice

Lokalizacja PSZOK
Pasie 4A przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków
Kontakt
UG Brąszewice tel. 43 821 17 78
Godziny otwarcia PSZOK
w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 -15:00

Brzeźnio

Lokalizacja PSZOK
Brzeźnio, ul. Sieradzka 8
Kontakt
UG Brzeźnio tel. 43 820 30 26
Godziny otwarcia PSZOK
ostatnia sobota miesiąca 07:30-15:30

Burzenin

Lokalizacja PSZOK
Burzenin, ul. Dojazdowa 20
Kontakt
UG Burzenin tel. 43 821 40 95
Godziny otwarcia PSZOK
Środa 08:00-16:00, ostatnia sobota miesiąca 08:00-12:00

Klonowa

Lokalizacja PSZOK
Klonowa ul. Czajkowska 7
Kontakt
UG Klonowa tel. 43 820 84 93
Godziny otwarcia PSZOK
wtorek i czwartek- 12:00-16:00: od 01. czerwca do 30 września - 3 sobota miesiąca-09:00-12:00

Miasto i Gmina Złoczew

Lokalizacja PSZOK
Złoczew, ul. Cmentarna 11
Kontakt
UMiG tel. 43 820 22 70
Godziny otwarcia PSZOK
wtorek 08:00-13:00

Galewice

Lokalizacja PSZOK
Galewice, ul. Przemysłowa
Kontakt
UG Galewice tel. 62 783 86 18
Godziny otwarcia PSZOK
2 i 4 sobotę miesiąca 08:00-14:00
image/svg+xml Lask1 Lask1 M i a s t o i G m i n a Ł as k G m i n a D o b r o ń G m i n a S ę dz i e j o w i c e G m i n a W i d a w a G m i n a B r ą s z e w i c e G m i n a K l o n o w a G m i n a B r ze ź n io G m i n a B u r z e n in M i a s t o i G m i n a Z ł o c z e w G m i n a G a l e w i c e