Harmonogram odbioru odpadów

O. Ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
ul. Ceglarska 1a (składowisko) (62) 730 24 44, (62) 586 09 99, UMiG Ostrzeszów (62) 732 06 11
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Kobyla Góra

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Kobyla Góra tel. 62 73 78 100
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Czajków

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Czajków Tel. 62 73 11 006
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Kraszewice

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Kraszewice tel. 62 731 20 38
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Doruchów

Lokalizacja PSZOK
Olszowa 300
Kontakt
UG Doruchów tel. 62 736 32 21
Godziny otwarcia PSZOK
image/svg+xml Ostrzeszów Ostrzeszów M i a s t o i G m i n a O s t r z e s z ó w G m i n a C z a j k ó w G m i n a D o r u c h ó w G m i n a K r a s z e w i c e G m i n a K o b y l a G ó ra