Harmonogram odbioru odpadów

O spółce

Kronika ważniejszych wydarzeń w historii Spółki

Powstanie Spółki datuje się na dzień 14 marca 2000 roku gdy w obecności notariusza oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Powiatu Bełchatowskiego, Powiatu Piotrkowskiego Grodzkiego, Powiatu Łaskiego, Powiatu Opoczyńskiego, Powiatu Pabianickiego, Powiatu Pajęczańskiego, Powiatu Radomszczańskiego, Powiatu Tomaszowskiego, Powiatu Wieluńskiego, Powiatu Piotrkowskiego Ziemskiego oraz Powiatu Wieruszowskiego podpisany został akt założycielski. Zgodnie z zawartą umową  udziałowcy ci jako założyciele dysponowali głosami uprzywilejowanymi a kapitał założycielski stanowił kwotę 2 005 000,00 zł.

Już w czerwcu 2000 roku nastąpiło faktyczne rozpoczęcie działalności i odebrano pierwsze odpady. Od początku swojego istnienia Spółka nastawiona była na rozwój i budowanie infrastruktury dającej gwarancje właściwego postępowania z odpadami. Działania te realizowane były dwutorowo poprzez budowę infrastruktury do zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwanie rynku w zakresie odbioru odpadów.

W historii Spółki wymienić można wiele wydarzeń o istotnym znaczeniu z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej, a w szczególności:

 • wybudowanie od podstaw składowiska odpadów w Dylowie A gm. Pajęczno,
 • adaptacja terenów przy ul. Przemysłowej w Bełchatowie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne,
 • przejęcie terenów przy ul. Czerwonej w Skierniewicach wraz z naniesieniami z przeznaczeniem na bazę administracyjno-techniczną
 • przejęcie składowiska odpadów w Julkowie gm. Skierniewice,
 • przyjęcie w zarządzanie składowiska odpadów w Gotartowie gm. Kluczbork,
 • wybudowanie od podstaw Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Julkowie gm. Skierniewice,
 • wybudowanie od podstaw Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie gm. Kluczbork,
 • wybudowanie kompostowni odpadów w cyklu zamkniętym na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dylowie A gm. Pajęczno.

W toku działalności miały miejsce sytuacje, w których do struktur włączany był majątek innych podmiotów. Przykładowo wymienić można:

 • przejęcie części Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Łasku,
 • połączenie z Zakładem Oczyszczania Miasta w Bełchatowie,
 • przejęcie części Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach,
 • połączenie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Skierniewicach,
 • połączenie z Zakładem Oczyszczania w Ostrzeszowie.

”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie to spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy

Numer KRS : 0000005790

REGON: 590765381

NIP 769-19-17-979

Siedziba: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

Misją firmy jest prowadzenie gospodarki odpadami w sposób odpowiadający zasadom najlepszej dostępnej techniki tak, by nasze wspólne dobro - jakim jest środowisko naturalne - pozostało dla nas i przyszłych pokoleń.